A1_5G_Ultra_KVs_Ookla_A1_5G_Ultra
Новини от Пловдив » ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА ИМ

ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА ИМ

Фирма „Пловдив Прес“ ООД (по-нататък „ПловдивПрес“), в качеството си на администратор на лични данни Ви информира, в качеството Ви на субект на данни, за начина и обхвата на обработката на лични данни от страна на „ПловдивПрес“, в това число и обхвата на Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни от страна на „ПловдивПрес“.

1.Какви Ваши лични данни обработва „ПловдивПрес“?

„ПловдивПрес“ обработва лични данни съобразно Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, по-нататък „Регламент“) и съобразно приложимото национално законодателство за защита на личните данни.

2.С каква цел и с какви правни основания „ПловдивПрес“ обработва Вашите лични данни?

Използване на „бисквитките“ и анализ на уеб страниците

 • В случай че използвате уеб страницата на „ПловдивПрес“, Вие се съгласявате със събирането на „бисквитки“, които „ПловдивПрес“ използва на своите уеб страници с цел подобряване на функционирането на своите уеб страници, оценяване на тяхната посещаемост и с цел оптимизиране на маркетинговата активност, тоест предлагане на реклама на основата на оценката на Вашия интерес.
 • Обработка на личните данни във връзка с изпращането на бюлетини (търговски съобщения)
 • В случай че регистрирате имейл адреса си за получаване на бюлетин, „ПловдивПрес“ ще обработва следните Вашите личaни данни – имейл адрес, въз основа на съгласието с обработката на личните данни с цел изпращане на рекламни съобщения и други търговски съобщения по електронен път, съгласно Закон №. 480/2004 ДВ за някои услуги на информационното общество. Вашите лични данни „ПловдивПрес“ ще започне да обработва едва след като регистрирате имейл адреса си за получаване на бюлетин на ПловдивПрес.com и след това довършите регистрацията си с потвърждаване на съгласието си за обработка на личните данни с полученото имейл съобщение. Ако регистрацията не бъде довършена по горепосочения начин, Вашият имейл адрес ще бъде изтрит без ненужно забавяне.
 • Обработка на клиентски данни със съгласие за маркетингови и търговски цели
 • В случай че дадете своето съгласие за обработка на личните данни за маркетингови и търговски цели, „ПловдивПрес“ ще обработва следните Ваши лични данни – име, фамилия, пол, възраст, имейл адрес, IP адрес и произтичащото от него местоположение, данни, получени от „бисквитките“ и свързаните с тях технологии, данни, които се отнасят до покупката, данни за браузърите и устройствата и евентуално други онлайн идентификатори, с основна цел да бъдат създадени подходящи предложения на услуги на „ПловдивПрес“ или трети страни в зависимост от интересите на клиента, посредством всякакви средства за Интернет реклама и под формата на електронна комуникация, служеща за изпращане на персонални имейли с предложение, целенасочена реклама и други търговски съобщения посредством електронни средства съгласно измененията в Закон №. 480/2004 ДВ за някои услуги на информационното общество.

Какво представляват „бисквитките“ (cookies)?

„Бисквитките“ са малки файлове с данни, които посетен уеб сайт изпраща до Вашия браузър, който ги прехвърля на Вашия компютър, обикновено служат за различаване на отделните потребители. Личността на потребителя обаче не може да бъде идентифицирана въз основа на тази информация. „Бисквитките“ спомагат за запаметяване на Вашата дейност и предпочитания за определен период от време, за да не се налага отново да ги въвеждате когато се върнете или преминете от един уеб сайт на друг.

За какво използваме „бисквитките“?

„Бисквитките“ подпомагат Вашето по-удобно и лесно сърфиране в уеб сайтовете. По-специално „бисквитките“ се използват за:

 • Гарантиране на правилното функциониране на нашите уеб сайтове;
 • Гарантиране на сигурен достъп, разпознаване на потребителя, превенция на измамно използване на данните за достъп и защита на данните на потребителя от достъп на неоторизирани страни;
 • Запазване на идентификационните данни на нашите клиенти, за да не се налага да влизат всеки път наново;
 • Осигуряване на вида на уеб сайтовете, в зависимост от предпочитанията и изискванията на посетителите;
 • Анализ на посещаемостта, поведението, предпочитанията и интересите на потребителите;
 • Предлагане на реклами според интересите на потребителите.

Нашият уеб сайт ПловдивПрес.com използва „бисквитки“, които от по отношение на тяхната издръжливост могат да бъдат разделени на два основни типа. Временни „бисквитки“, т.нар. „сесийни „бисквитки“, които са само временни и остават на Вашето устройство само до затваряне на сесията на браузъра, и постоянни, т. нар. „постоянни „бисквитки“, които остават на Вашето устройство за по-дълго време. Временните „бисквитки“ правят възможно запазването на информация при преминаването от един уеб сайт на друг и премахват необходимостта от повторно въвеждане на някои данни. Веднага щом браузърът бъде затворен, те се изтриват от Вашето устройство. Постоянните „бисквитки“ помагат на Вашето устройство да идентифицира, дали посещавате повторно нашия уеб сайт, но по никакъв начин не ни позволява да Ви идентифицираме лично.

Според функциите им, разделяме „бисквитките“ на:

 • конверсионни, които създават възможност за анализ на резултатите на различна канали;
 • тракинг (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат да се анализират резултатите на различна канали;
 • ремаркетингови, които ни позволяват да персонализираме рекламното съдържание и да го насочваме правилно;
 • аналитични, които ни помагат да повишим удобството на потребителите на нашия уеб сайт с това, че ни помагат да разберем как потребителите го използват.
 • съществени, които са важни за основната функция на сайта.

Някои „бисквитки“ могат да събират информация, която впоследствие се използва от трети страни и която например директно поддържа нашата рекламна дейност (т.нар. „бисквитки“ на трети страни“). Например информация за продукти, закупени от посетителите на нашите уеб сайтове, може да бъде показвана от рекламна агенция, за да можем по-добре да персонализираме изобразяването на интернет рекламни банери на избраните от Вас уебсайтове. Въз основа на тези данни обаче по никакъв начин не можем да Ви идентифицираме лично.

Съгласие с използването на „бисквитки“те и неговото оттегляне

С използването на тези уебсайтове се съгласявате с употребата на „бисквитки“. Съгласието с използването на „бисквитки“ е доброволно. В случай, че не сте съгласни с употребата на някои или всички „бисквитки“, можете да ограничите тяхната употреба с настройките на своя браузър по долупосочения начин. Ако обаче го направите, може да се наложи да задавате ръчно някои функции всеки път, щом посетите нашите уеб сайтове, а някои услуги и функции може да не работят.

Деактивиране на „бисквитките“

Браузър Internet Explorer

 1. В меню „Инструменти“ изберете функцията „Опции за Интернет“.
 2. Сега кликнете върху раздела „Поверителност“.
 3. След като блокирате всички „бисквитки“, преместете плъзгача на рамката нагоре.
 4. Потвърдете настройките с „OK“.

Браузър Chrome

 1. В меню „Настройки“ изберете „Разширени настройки“.
 2. В раздела “Поверителност и сигурност“ кликнете на „Настройки на съдържанието“.
 3. Кликнете на „бисквитки“.
 4. Изберете „Разрешаване на сайтовете да запазват „бисквитки“ и да четат данни от такива“.

Браузър Firefox

 1. В главното меню кликнете на „Firefox“ и след това върху функцията „Поверителност“.
 2. Изберете раздел „Използване на потребителски настройки за хронология“
 3. В секцията „Бисквитки“ деактивирайте „Приемане на бисквитки от сайтове“
 4. Потвърдете промяната в настройките

Изтриване на „бисквитките“

Браузър Internet Explorer

 1. В менюто с инструментите изберете „Защита“ и след това кликнете върху „Изтриване на хронологията на браузъра“
 2. Поставете отметка в квадратчето „Бисквитки“
 3. Кликнете върху бутон „Изтрий“

Браузър Chrome

 1. В меню „История“ кликнете на „Изчистване на данните за сърфирането“
 2. Маркирайте полето „бисквитки“ и други данни за сайтове“
 3. Кликнете върху бутон „Изчиств. на данните“

Браузър Firefox

 1. В главното меню кликнете върху „Firefox“ и след това върху стрелката с „История“.
 2. Изберете раздела „Изчистване на скорошна история“
 3. Изберете „Всичко“ в раздел „Времеви обхват на изчистване“
 4. Размаркирайте детайлите с кликване върху бутона „Подробности“ и маркирайте полето „Бисквитки“ и натиснете бутон „Изтрий“
 5. За какъв период ще обработваме Вашите лични данни?
 • „ПловдивПрес“ обработва Вашите лични данни в случай на закупуване на стока или услуга от онлайн магазина, след реализиране на търговски отношения, също за времето, необходимо за осигуряването на взаимните права и задължения, произтичащи от договора и за период от две години от деня на изтичане на гаранционния срок на продукта за целите на законните интереси на „ПловдивПрес“u (виж горе). Издадените данъчни документи, съгласно поправка на § 35 от Закон № 235/2004 ДВ за данъка върху добавената стойност, се архивират за период от 10 години от издаването им. Поради необходимост да се докаже юридическата причина за издаване на данъчни документи се архивират и поръчките за период от 10 години, считан от деня на изпращане на поръчката към клиента.
 • В случай че „ПловдивПрес“ обработва лични данни въз основа на Вашето съгласие за обработката на лични данни с маркетингови и търговски цели, или за изпращане на търговски съобщения по електронен път, съгласно изменения в Закон № 480/2004 ДВ за някои услуги на информационното общество, личните данни ще бъдат обработвани за период от 5 години или докато не оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, с това няма да засегнете обработката на Вашите лични данни от страна на „ПловдивПрес“ за други цели, въз основа на законови основания, в съответствие с тази Информация относно обработката на личните данни.
 1. Кой ще има достъп до Вашите лични данни?

Личните данни, за постигане на горепосочените цели, могат да бъдат обработвани освен от фирма „ПловдивПрес“ и нейните служители, също и от партньори на „ПловдивПрес“. Външните партньори, които могат да обработват Вашите лични данни „ПловдивПрес“ избира грижливо и проверява лични данни само на онези партньори, които гарантират необходимата гаранция за налични технически и организационни мерки за избягване на случайно или противозаконно унищожаване, загуба, подмяна, неоторизиран достъп до предавани, съхранявани или по друг начин обработвани лични данни, или незаконен достъп до тях.

Субектите, които могат да имат достъп до Вашите лични данни, са или в бъдеще могат да бъдат:

 • личности, които осъществяват за „ПловдивПрес“ техническа дейност на определена услуга или доставчици на технологии, които „ПловдивПрес“ използва за тези услуги (типично програматорска или друга поддържаща техническа услуга, сървърни услуги, разпространение на имейли, услуги, свързани с измерване на посещаемостта на нашите страници и приспособяването на тяхното съдържание към предпочитанията на потребителите);
 • лица, които на сайтовете на „ПловдивПрес“ имат поместени елементи, осъществяващи събирането на лични данни или следващи поведението на потребителите на тези страници (обикновено обаче в т.нар. псевдонимна форма, тоест без възможност за получаване на преки данни за идентификация), тоест най-вече личности, провеждащи чрез „бисквитките“ анализ на посещаемостта на нашите уеб сайтове и изпълнителите на рекламни системи във връзка с целенасочена реклама, провеждана с помощта на данните за осъществена покупка и данните, получени от „бисквитките“ (включително и ремаркетинг).

Освен това фирма „ПловдивПрес“ е длъжна да предостави някои от Вашите лични данни, съгласно действащите законови разпоредби, например на държавните органи, на съда или на органите, участващи в наказателното производство във връзка с евентуално правно, наказателно или гражданско съдебно производство.

5.Какви права имате по отношение на обработката на лични данни от „ПловдивПрес“?

Във връзка с Вашите лични данни като субект на данните имате следните права:

 • Право по всяко време да оттегляте своето съгласие за обработка на личните данни (ако обработката се основава на съгласие, тоест например съгласие за обработка на лични данни за маркетингови и търговски цели; обработването на данни от „бисквитките“ може да бъде ограничено с промяна в настройките на Вашия браузър);
 • Право на достъп до личните данни (право да изискате информация дали личните данни, които се отнасят до Вас, са или не са обработени от „ПловдивПрес“, а в случай, че това е така, имате право да получите достъп до тези данни и друга информация съгласно чл. 15 от регламента);
 • Право на пренасяне на данни (Право да получите личните данни, които се отнасят до Вас, в структуриран, стандартен и машинно разчитан формат, и правото да предавате друга информация на друг администратор; и освен това правото личните данни да бъдат предадени директно от един администратор на друг, в случай че това е технически изпълнимо);
 • Право на корекция (право да поискате от „ПловдивПрес“ без излишно забавяне да коригира неточните лични данни, които се отнасят до Вас);
 • Право на ограничение на обработването (право да изискате от „ПловдивПрес“ да ограничи обработването, между другото в случай че поради упражнено право на корекция „ПловдивПрес“ провери верността на данните; или ако от страна на „ПловдивПрес“ личните данни са били обработени противозаконно, но не желаете тяхното анулиране);
 • Право на анулиране (правото да изискате от „ПловдивПрес“ да изтрие Вашите лични данни без излишно забавяне, между другото, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или сте оттеглили съгласието си, на основата на което личните данни са били обработвани от „ПловдивПрес“ и не съществува никакво друго законово основание за обработката им; или ако от страна на „ПловдивПрес“ личните данни са били обработвани противозаконно);
 • Право на възражение (правото да изискате от „ПловдивПрес“ да престане да обработва Вашите лични данни въз основа на законовото право и законния интерес);
 • Право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на личните данни..

6.Как можете да се свържете с „ПловдивПрес“?

В случай на каквито и да било въпроси относно обработката на Вашите лични данни или използването на горепосочените права, можете да се обърнете към „ПловдивПрес“ писмено на имейл адрес plovdivpressbg@gmail.com

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Планирате ли зимна ваканция със ски и СПА?

Покажи резултатите

Начална дата: 29.11.2023 @ 15:37 | Крайна дата: 13.12.2023 @ 15:37

Зареждане ... Зареждане ...