Новини от Пловдив » България » Кога дължим здравни вноски? НАП обяснява
България Здраве Портфейл

Кога дължим здравни вноски? НАП обяснява

През летните месеци в НАП се отчита засилване на интереса от страна на гражданите към уточняване на здравноосигурителен статус. За да бъдат максимално полезни и да се избегнат забавянията при приема на документи, от Агенцията отговарят на най-често задаваните въпроси:

  • Завършващите средно образование дължат ли здравни осигуровки за периода до записване във ВУЗ?

Завършващите средно образование имат задължение да заплатят сами здравноосигурителните си вноски за периода до постъпване на работа или  до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина. За целта трябва да подадат еднократно, до промяна на обстоятелствата, декларация образец №7 в офис на НАП по постоянен адрес на задълженото лице, по пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден такъв. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване, т.е. ако от 1 юли трябва сами да плащат осигуровките си за здраве, то следва да подадат декларацията до 25 август. В този срок трябва да се плати и дължимата вноска, но след като вече е подадена декларация образец 7. За 2017 г. минималната здравноосигурителна вноска е 18,40 лв. на месец.

За бъдещите студенти е допустимо да се платят предварително дължимите вноски за целия период на неосигуреност, като се информират предварително от висшето учебното заведение за точната дата на стартирането на осигуряването им.

  • Ако работя и се осигурявам в страна членка на ЕС, дължа ли здравни вноски в Р България?

За лицата, които подлежат на здравно осигуряване в друга страна членка на ЕС, могат да се освободят от здравно осигуряване в Р България. За да се удостовери това е необходимо да се представи пред НАП формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 – А1, S1, U1, H 013) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.

От НАП информират, че заверена трудовата книжка или трудов договор не се приемат за легитимен документ за покриване на месеци без здравни осигуровки.

От Агенцията добавят, че при временно пребиваване в Р България(отпуск, гостуване при роднини и др.), осигурените в други държави от ЕС/ЕИП/Швейцария български граждани, могат да ползват само спешна и неотложна медицинска помощ в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване – срещу представяне на валидна ЕЗОК или Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, издадени от другата държава по осигуряването.

  • Ако съм студент в чужбина какво е необходимо, за да съм здравно осигурен и в Р България?

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване, за сметка на държавния бюджет да се осигуряват студентите във висши училища – редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, ако не са осигурени по реда на ал.1 от същата норма.

На това основание, за да бъде коригиран здравноосигурителен статус за периодите на обучение, е необходимо да се предостави документ, издаден от учебното заведение, в който да са посочени периодите и формата на обучение.

Такива документи могат да бъдат: диплома за завършено висше образование или документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ датата на записване във висшето учебно заведение, брой завършени учебни семестри и години или дата на последващо отписване.

Документите съставени на чужд език следва да са придружени с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. Въз основа на тях се коригира здравноосигурителния статус към момента на представянето им.

За повече информация относно здравен статус и други електронни услуги предоставяни от НАП, може да посетете http://www.nap.bg/ .

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Да се премести ли Альоша от Хълма на освободителите?

  • Не, Альоша е паметник на загиналите войни във Втората световна война 55%
  • Да, паметникът е тотем на една окупационна армия 24%
  • Това е палиативен проблем, Пловдив има много по-важни проблеми за решаване 13%
  • Въпросът трябва да се постави на широко обсъждане и референдум 8%
  • Не ме интересува 1%

Начална дата: 25.01.2024 @ 18:33 | Крайна дата: 26.02.2024 @ 8:29

Зареждане ... Зареждане ...