Новини от Пловдив » Образование » Две специалности отварят врата с есе към Пловдивския университет
Образование

Две специалности отварят врата с есе към Пловдивския университет

Крайният срок за предаване на писмени работи за втората сесия е 1 май

Продължава записването за участие в Четвъртия национален конкурс за есе за 12-класници на тема „Чуждите празници в българската култура – необходимост или подражание?“, организиран от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Конкурсът ще се проведе в две равностойни сесии, всяка от които съдържа три етапа, обясниха организаторите.

За първата сесия първият етап представлява представяне на конкурсните материали, а крайният срок за това е 22 март, четвъртък. Писмените работи могат да се изпратят в електронен вид на адрес: pukonkurs@uniplovdiv.net, а на хартиен носител – на адрес: Философско-исторически факултет – Деканат, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ №24, 4000 Пловдив. Есето трябва да съдържа данни за кореспонденция: трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес и телефон.

В конкурса могат да участват всички ученици от 12 клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Есето представлява самостоятелна писмена разработка в обем до 4 стандартни страници по посочената тема. Специално разработени насоки за подготовка на ученическо есе участниците в конкурса могат получат на сайта на факултета на следния линк: https://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/483594/%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%202018.pdf/e740a6eb-5ca8-43b6-926e-b5e46d04b8c6

Есето трябва да бъде придружено от декларация за авторство, която може да се свали от страницата с условията на конкурса: https://logos.uni-plovdiv.net/en/news/-/blogs/09-04-2018 или от следния линк:

https://drive.google.com/file/d/1AEEPgXvXPsydXU_veEzaNw-CZcljJPEt/view

При изпращане по електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса, предупредиха от Философско-историческия факултет.

Вторият етап е посветен на оценяването на конкурсните материали, което ще продължи до 2 април. Есетата ще бъдат оценявани от комисия от преподаватели от Философско-историческия и Филологическия факултети на Пловдивския университет. Оценяването се извършва по шестобалната система в граници „Слаб 2“ – „Отличен 6“, с точност до 0,10. Авторите на класираните есета с оценка минимум „Мн. добър 4,50“ ще бъдат лично уведомени и поканени да представят своите разработки пред комисията.

Крайната оценка се формира от средноаритметичния сбор на оценката от есето и от представянето пред комисията.

Третият етап е представяне на класираните писмени разработки и обявената дата за първата сесия е 9 април. Тогава всеки автор на есе ще разполага с 15 минути, за да представи своите идеи. Членовете на комисията ще задават въпроси на участника.

Есето трябва да отговаря на критерии като: оригиналност и атрактивност на съдържанието, лично отношение на автора, аргументираност по темата и убедителност при представянето пред комисията. До конкурса не се допускат есета, копирани от други източници.

Авторите на първите три есета, класирани от комисията, ще получат награди от Философско-историческия факултет.

С оценка от националния конкурс всички класирани участници могат да изберат да се запишат в бакалавърска програма „Етнология“ или „Социална антропология“ във Философско-историческия факултет на Пловдивския университет през учебната 2018/2019 г., вместо полагане на кандидатстудентски изпит по български език, ако отговарят на условията за прием, посочени в справочника на Пловдивския университет. А именно: при минимум „Отличен 5,50“ класираните участници могат да се запишат в избраната от тях бакалавърска програма в деня на подаване на кандидатстудентски документи. При получена оценка от „Добър 4“ до „Мн. добър 5,25“ – участниците могат да участват в класирането за специалности „Етнология“ или „Социална антропология“.

Тези, които не успеят да се включат в сроковете на първата сесия на конкурса за есе, могат участват във втората. Нейните три етапа са съответно: предаване на есето – до 1 май; оценяване на конкурсните работи – до 11 май, представяне на класираните кандидати – 21 май, обясниха от Философско-историческия факултет.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Дондукова или Вазова да се казва градската градина зад Природонаучния музей, обновена с близо 5 млн. лева?

Покажи резултатите

Начална дата: 24.04.2024 @ 19:09 | Крайна дата: 24.05.2024 @ 19:09

Зареждане ... Зареждане ...