Новини от Пловдив » Важно » Шефката на просветния инспекторат пред Plovdiv-Press: Викаме полиция да пази матурите
Важно Интервю Мнения Образование

Шефката на просветния инспекторат пред Plovdiv-Press: Викаме полиция да пази матурите

  • Съветваме учениците да се явят навреме, за да не отпаднат от изпита
  • 130 професионални паралелки в Пловдивско търсят кандидати

Иванка КИРКОВА е началник на Регионалното управление по образованието в Пловдивска област. Преди това има солиден стаж като преподавател в професионална гимназия. Дни преди матурите г-жа Киркова обясни и каква ще бъде организацията около външното оценяване, отговори и на важни въпроси за реформите в образованието като дуалното обучение, иновациите. Как трябва да се пощряват младите преподаватели, за да изберат учителската професия и как да се върнат децата, които са отпаднали от училище. 


 

Интервю на Галина ГЕОРГИЕВА

– Г-жо Киркова, след броени дни започват матурите за 7. и 12. клас. Как ще организирате изпитите тази година? Какви ще са мерките за сигурност?

– Няма промени в организацията. От няколко месеца работим за създаването на условия. Подходът е този, който прилагаме от години. Седмокласниците се явяват на НВО в училището, в което учат, а за зрелостниците създаваме центрове. Мерките за сигурност са в изпълнение на правилата за информационна сигурност, утвърдени от министъра на образованието и науката. Във всички училища, в които ще се провежда ДЗИ, ще има видеонаблюдение по време на изпитите. Ще има представители на РУО – Пловдив в някои от центровете за проверка „на място“. Уведомена е областната дирекция на МВР. С охранителната полиция е уточнено засиленото присъствие на полицаи в дните на изпитите – 21. и 23. май, както и в дните за трети ДЗИ в близост до училищата, в които се провеждат те. След провеждането им изпитните материали ще бъдат транспортирани до София, отново с участието на охранителна полиция.

– Колко ученици от Пловдив ще се явят на НВО и на ДЗИ по отделните предмети? Какви съвети ще им дадете?

– Седмокласниците, които ще се явяват на НВО, са 5 374 в 141 училища на територията на областта. Зрелостниците, които ще се явяват на ДЗИ по български език, са 4958, за втори ДЗИ – 5000, като от тях 1012 са заявили желание за явяване на изпит за придобиване на степен за професионална квалификация. Най-предпочитаният изпит за втори ДЗИ е английски език.

Съветите към зрелостниците ни са да носят документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка за допускане до ДЗИ. Учениците трябва да се явят навреме като

зрелостниците носят черен химикал, а седмокласниците – син.

Зрелостниците заемат определените работни места в залите най-късно до 7.30 ч., а седмокласниците – до 9.45 ч. Всички те задължително трябва да предадат техническите си средства за комуникация на квесторите в залата, да изслушат внимателно инструктажа и да работят прецизно по задачите.

– В последните дни подкрепихте много инициативи, свързани с професионалното образование. Колко са професионалните паралелки в Пловдив и доколко бизнеса е обвързан с обучението?

– Имат нужда от тази подкрепа. Всъщност винаги съм го правила. Моят опит също е от професионална гимназия и знам, че там ситуацията е специфична. Подходите – също. Дълги години отливът от тези училища ставаше все по-осезаем. Периодът на „завръщането“ също ще е дълъг, но в сътрудничество с бизнеса, местната власт, социалните партньори, неправителствените организации и органите на управление, родителите, това ще се случи. Тези училища, както и педагогическият екип в тях, имат нужда от подкрепа. И относно подобряване на материално-техническата база, и повишаване на мотивацията, и подобряване на уменията за работа с родителите, популяризиране на добрите практики в училище, реализацията на учениците. Обществото трябва да научи, да види, да разбере. Единствено с мобилни проверки на присъствието това няма как да се случи. Реалността е различна. Считам, че позитивните мерки в този процес ще са печелившите. Планираният държавен план-прием, за чието осъществяване работим от ноември миналата година, включва

130 професионални паралелки на територията на област Пловдив, от които 9 дуални.

Съотношението е 58% към 42% в полза на професионалното образование.

– Какви иновации адмирирате в иновативните училища? Колко са тези училища в Пловдив и те ли ще са модел за обучението в следващите години?

– Създадохме блог „Иновативни в училище и детската градина“, към който има линк от сайта на РУО – Пловдив. Представят се иновативни практики, които водят до създаване на креативна образователна среда, нестандартни решения при работа с родителите и приобщаването им към живота в училище, прилагане на методи, които поставят ученика в центъра на образователния процес, а учителят повече в позицията на консултант и „провокатор“ на учениковата дейност.

На територията на област Пловдив има утвърдени 14 иновативни училища. Нови 24 очакват одобрение на проектите си. Дали ще станат модел за обучение в следващите години – това времето ще покаже, но със сигурност идеите, генерирани от тях, ще оставят трайна следа в българското образование.

– Колко са отпрадналите ученици в Пловдив и областта, какви мерки вземате за решаване на проблема и как се контролират мъртвите души в училищата?

– Данните са динамични и се променят ежедневно. Много ученици сменят адресите си и се местят в други области, други заминават в чужбина. Съобразно конкретния случай прилагаме и комбинация от мерки. Техният общ брой до момента е 25 330. Всеки ръководител на екип ежеседмично изготвя график за физическо посещение на адреси на ученици, които не посещават учебни занятия, както и за такива, които не са посещавали училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца. Следим също така децата в риск от отпадане (в повечето случаи това са реинтегрирани ученици). Към момента незаписаните са 719, като учениците, посещаващи училище са 91 164 във всички форми на обучение. Механизмът е с постоянно действие и следователно нашата работа в тази посока продължава.

Към днешна дата, за тази учебна година, в училищата на територията на областта не са констатирани „мъртви души“. За поредна година РУО – Пловдив системно извършва проверки на присъствието в училищата.

При констатирано отсъствие на повече от 30% от учениците в училището

задействаме план със спешни мерки, пращаме инспектори на място, които да изяснят причините за отсъствията и да предложат решения.

– Какво предвиждате за намаляване на административната тежест в училищата?

– Министър Вълчев лично е ангажиран с проблема. На проведената среща през март с директорите на училищата от нашата област този въпрос отново бе поставен. Отправена е покана към всеки един от тях за становища и предложения, както за вече съществуващи нормативни актове, така и към тези, които са в проект. Неколкократно съм изпращала и своите предложения към МОН и много от тях вече са реализирани. Всички те са свързани с възможности за ефективно осъществяване на нашата дейност, но без формализиране. В момента, съвместно с обществено-консултативния съвет към РУО – Пловдив, подготвяме новото си предложение.

– Как ще се извиняват отсъствията, след като бъдат премахнати медицинските бележки?

– Медицинските бележки за извинения на отсъствия от детска градина и училище ще бъдат премахнати до няколко месеца. Това стана ясно от изказването на здравния министър Кирил Ананиев по време на парламентарен контрол. Вместо тях боледуванията и дните, които са дадени за болнично лечение, ще се вписват в отрязък към амбулаторния лист, който ще се предоставя в училището. По въпроса как точно ще изглежда новият документ работи група от НЗОК.

– Един сериозен проблем в образованието трябва спешно да бъде решен – липсата на учители. До няколко години 40% от преподавателите в България ще излязат в пенсия, а младите кадри, които излизат от университетите, не искат да работят тази професия. Как се справяте с този проблем?

– Увеличаване на работните заплати на национално ниво. Осъществяване на методическа подкрепа на новоназначени учители на регионално ниво от нашите експерти. Определянето на учител – наставник. Разбира се, сътрудничеството и партньорството с ПУ „Паисий Хилендарски“, както и със социалните партньори.

– Всяка година РУО награждава изявени учители за 24. май. Вече и ученици могат да номинират. Какви са критериите?

ритериите са: създадени добри педагогически практики от учителите, реализиране на учебен процес, в който всички деца и ученици са подкрепяни и мотивирани, креативните идеи, успехите на учениците, ефективното взаимодействие с родителите и партньорите, както и приносът в успешно разрешени конфликтни ситуации.За директорите е от значение умението да обединяват персонала и да формират чувства за принадлежност, изграждането на материално-техническата база, подкрепата на учителите, рализирането на проекти, осъществяването на училищна политика, допринасяща за постигането на регионалните образователни приоритети и отново ефективното взаимодействие с родителите и партньорите. Понякога един единствен акт, реакция, действие може да бъде от съществено значение за предотвратяването, разрешаването на кризисна ситуация понякога с непредвидими и необрадими последици.

-Преди години родители и ученици заливаха РУО със жалби срещу директори. Сега каква е ситуацията и по какъв начин се контролират директорите? Има ли такива, които не се справят?

– Ситуацията е различна. Наградите на РУО – Пловдив също стимулират, а критериите дават посоката, а тя е сътрудничество, комуникация, взаимодействие, изграждане на доверие, отношение, креативност, търсене на правилните решения и всичко това – в името на нашите ученици. Разбира се, изпълняваме и контролните си функции и осъществяваме проверка по всяка една жалба. В резултат на която даваме указания, задължителни предписания, решения. Често аз самата осъществявам разговор по телефона или личен контакт, за да се запозная с всички детайли, да усетя, да разбера очакванията и да подходя правилно. Винаги се съобразявам и с „другата страна“ и търся „пресечната точка“. Влизам в ролята и на медиатор, т.е. използвам всички техники за разрешаване на конфликта, защото има ли жалба, има конфликт, който трябва да бъде разрешен. В много от случаите времето за реакция е от съществено значение.

Още по темата

Четвъртокласниците се явяват на „малките матури“

Проверяват знанията по български в състезанието „Иван Рилски“ преди матурите

Няма да увеличават времето за писане на матурите

Зам.-министър Михайлова към зрелостниците: Не преписвайте на матурата!

Кирил Саксанов пред Plovdiv-Press: Дуалното обучение е бъдещето, търсим деца от 5. клас

Дървото с най-много паралелки за учене с работа от догодина

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Да се премести ли Альоша от Хълма на освободителите?

  • Не, Альоша е паметник на загиналите войни във Втората световна война 55%
  • Да, паметникът е тотем на една окупационна армия 24%
  • Това е палиативен проблем, Пловдив има много по-важни проблеми за решаване 13%
  • Въпросът трябва да се постави на широко обсъждане и референдум 8%
  • Не ме интересува 1%

Начална дата: 25.01.2024 @ 18:33 | Крайна дата: 26.02.2024 @ 8:29

Зареждане ... Зареждане ...