Новини Пловдив » Бизнес » Отчитат ръст на бързите кредити
Бизнес

Отчитат ръст на бързите кредити

Компаниите, които отпускат т.нар. „бързи кредити“, през второто тримесечие на тази година отчитат ръст на кредитирането, показва банковата статистика. До март, в продължение на една година, имаше забавяне на вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране, припомня Investor.bg. Преди това – от края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше.

Предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) показват, че в края на юни вземанията на компаниите са 2,664 млрд. лв., като година преди това възлизаха на 2,429 млрд. лв. Увеличението на годишна база е с 9,7% (235,3 млн. лв.) и с 5,7% (143,7 млн. лв.) на тримесечна.

В централната банка отчитат, че върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на заеми от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 92,1 млн. лева. На годишна база продадените кредити са 100,6 млн. лв. (в т.ч. 17,7 млн.лв. през второто тримесечие на 2019 г.), а закупените – 8,4 млн. лв. (в т.ч. 0,4 млн. лв. през второто тримесечие на тази година).

В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 1,201 млрд. лв. в края на юни като за една година растат с 18,7% (189,4 млн. лв.) и с 5,7% (64,4 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити нараства на годишна база от 41,6% до 45,1%.

В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 675,7 млн. лева и отбелязват годишен ръст от 7,3% (46,2 млн.лв.) и тримесечен с 4,8% (31 млн. лв.).

Договорите на кредити с матуритет до 1 година са за 589,2 млн. лв. в края на юни, като се увеличават с 15,5% (7,9 млн.лв.) за една година и с 9,3% (50,4 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на тази година.

Към края на юни размерът на необслужваните кредити е 198,9 млн. лева, като намаляват с 28,5% (79,2 млн. лева) в сравнение с края на юни 2018 г. и с 1% (2 млн. лева) спрямо края на март тази година.

В края на юни вземанията по кредити от сектор Домакинства и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база със 17,2% (312,6 млн. лв.) до 2,135 млрд. лева. За три месеца те се повишават с 5,1% (102,9 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти за една година се увеличава от 76,1% до 80,9%.

В края на второто тримесечие с фирмите са сключени договори за „бързи заеми“ за 444,4 млн. лв., които намаляват с 12,8% (65,4 млн. лв.) на годишна база, но се увеличават с 10,6% (42,7 млн. лв.) спрямо края на март тази година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява за една година от 21,3% до 16,8%.

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските заеми, които са 1,991 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2019 година. Те се увеличават с 18,3% (308,6 млн.лв.) на годишна база и с 4,6% (87,3 млн. лв.) спрямо края на март. Относителният им дял в общия размер на вземанията нараства за една година от 92,4% до 93,3%.

Размерът на жилищните кредити в края на юни е 33,1 млн. лв. и намалява с 10,8% (4 млн. лв.) на годишна база и с 0,1% (0,03 млн. лева) на тримесечна. Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията от домакинствата е 1,6% в края на юни, докато преди година беше 2%.

Другите кредити са общо 110,1 млн. лева в края на юни 2019 г., като на годишна база те се увеличават със 7,9% (8 млн. лв.) и с 16,7% (15,7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 година. Относителният им дял за една година намалява от 5,6% до 5,2%.

В края на юни пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,165 млрд. лева при 2,935 млрд.лв. преди година. Те се увеличават със 7,8% (229,9 млн. лв.) за една година и с 4,8% (143,9 млн. лв.) на тримесечна база.

В структурата на пасивите преобладават получените заеми, които са 1,705 млрд. лв. (53,9% от общия размер на пасивите) в края на юни. За една година размерът им нараства с 27,8% (371,2 млн. лв.), а за три месеца – с 11,8% (180 млн. лв.).

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 84,1% от общия размер на получените кредити към 30 юни при 82,1% преди година. Техният размер е 1,434 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 31% (338,9 млн.лв.) и с 13,1% (166 млн. лв.) на тримесечна база.

В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 1,456 млрд. лв. в края на юни. Те се увеличават със 70% (599,6 млн. лв.) за една година и със 17,4% (215,5 млн. лв.) за три месеца. Относителният им дял в общия размер на получените заеми се увеличава за една година от 64,2% до 85,4%.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 41,5 млн. лв. в края на юни 2019 година. Той се увеличава със 7,9% (3 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2018 г. и остава без промяна спрямо края на март 2019 година.

Коментари

Коментари

Категории

Харесайте ни в Facebook

Facebook Pagelike Widget

Времето

Анкети

Съгласни ли сте с идеята на кмета Здравко Димитров да тегли до 120 млн. лева заем?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
Close
error: Правата запазени!