Новини Пловдив » Важно » Проф. Пламен Моллов: Поех кръста да ръководя УХТ, залагам на амбициозен екип
Важно Градът Образование

Проф. Пламен Моллов: Поех кръста да ръководя УХТ, залагам на амбициозен екип

Галина ГЕОРГИЕВА

Новият ректор на УХТ проф. д-р Пламен Моллов представи днес екипа, с който ще ръководи университета в следващите 4 години. На заседание на Академичния съвет на Университета по хранителни технологии на 13 януари бяха избрани трима зам.-ректори и трима функционални декани. Доц. д-р Атанаска Тенева ще е заместник-ректор „Социална информационна и комуникационна дейност“, доц. д-р Христо Спасов става зам.-ректор „Учебна дейност и академичен състав“, а доц. д.н. Галин Иванов поема ресор „Научна и медународна дейност“. Доц. д.н. Георги Костов ще е функционален декан по „Образователни програми и мобилност“, доц. д.н. Кирил Михалев е избран за функционален декан по „Проектна дейност“, доц. д-р Кремена Никовска ще е функционален декан „Студентска и социална дейност“.

„На 19 декември имаше избори в УХТ и след 8-годишно управление на старото ръководство беше избран нов ректор в мое лице. Поех тежкия кръст да ръководя УХТ. Моят успех беше резултат от една победа на реформаторското мислене, на новото начало в университета, на желанието за промяна и изваждане на УХТ от капуслата на безремието. В Моята Smart програма е виждането ми за модерна комуникация с външния свят и студентите“ обяви проф. Пламен Моллов. Той подчерта, че мандатната програма, с която е спечелил ректорското място, може да бъде реализирана с един амбициозен екип.

„Искаме да вървим напред като един от водещите университети и единствен в България, свързан с хранителната индустрия“, посочи ноият ректор. „Екипността е най-важното, на което залагам в моя отбор. Екипът е изграден само от доценти, с много житейски и професионален опит, както и по-млади колеги, с които ще изнесем тежетта на реформите в университета“, увери проф. Моллов.

Доц. Атанаска Тенева обяви, че целта на новото ръководство на УХТ е да има реално дистанционно обучение и да се дигитализира действащото образование и обучение в университета.„Ние имаме потенциал за това, имаме електронна платформа, в която се увеличават посещенията на студентите и трябва да отидем по-напред. В манданата програма на проф. Моллов преподавателите са поставени на първо място. От нас зависи качеството на обучение в УХТ, както и равнището на научните изследвания и връзката с бизнеса. УХТ е университет, в който има традиции във връзките с бизнеса“, коментира новият зам.-ректор. Според доц. Тенева е много важна и работата със студентите. „Ние ангажирахме студентите в нашите научно-изследователски проекти, в научните форуми, но можем да направим повече за активното участие на студентите в управлението на унивреситета“, допълни доц. Атанаска Тенева. Нейната амбициозна цел е да направи така, че УХТ да заеме водещо място не само сред пловдивските и националните университети, но и в европейски университетски мрежи.

Доц. Кремена Никовска също акцентира на връзката със студентите. „Важно е разширяването на участието на ролятата на студентите в живота на УХТ, както и участие на студенти в различни нацонални и международни форуми. Поемаме ангажимент да бъдат учредени, съвместно с бизнеса и медиите, ежегодни награди, които да се дават на изявени студенти от УХТ. Целта е преподаватели и студенти да градим, поддържаме и развиваме добрия имидж на университета“, заяви тя.

Според доц. д-р Христо Спасов, който поема учебната дейност, важно е студентите да намерят добра реализация след като завършат. „ Ние говорим, че сме уникелен университет, но трябва да развиваме и доказваме тази си специфика. Ще заложим на активна кандидат-студентска кампания, съобразена с реалностите и демографската криза. Освен добрите традиции, които съществуват, ще се опитаме да развием и разширим връзката с потенциалните кандидат-студенти, използвайки всички модерни електронни подходи. На второ място, обезпечаване на учебните плановете и дисциплините с качествени преподаватели. Ще потърсим контакт и съдействие от страна на бизнеса в пряката учебна дейност. Представители на бизнеса могат да участват в лекции и семинари“, увери новият зам.-ректор.

Една от амбициите на ръководсвото на УХТ е да развие т.нар. интердисциплинарни специалности. „Те ще са по-скоро магистърски. Още от тази есен ще обявим прием по две специалности „ Храни и национална сигурност“ и „Иновации в напитките и сомелиерството“. Освен това основен акцент ще поставим и върху чуждоезиковото обучение. Ще търсим студенти от близките нам страни, както и от Западна Европа и Средна Азия“, каза доц. Христо Спасов.

Доц. Георги Костов, който поема ресорс „Образоватлни програми и мобилност“, посочи, че целта му е да развие мобилностите по различни европейски програми и най-вече “Еразъм +”. „ Ще работим в екип за отваряне на университета към новите образователн пазари“, заяви той.

Доц. Галин Иванов, който ще отговаря за научната и междунарона дейност, ще работи за повишаване на научната активност в унивреситета.“ Ще следваме утвърдени модели в западно-европейски университети, с които имаме добри контакти – университетите в Бон, Германия и Алмере, Нидерландия. Ще приложим модели на работа, които там са довели до добър резултат. Планираме да въведем финансова бонус система за всички преподаватели, които имат публикации в реномирани международни научни списания. Ще съдействаме за изграждането на Университетски научно-изследователски център със свободен достъп за докторанти изследователи от УХТ. Тези мерки ще допринесат за увеличаването на научната продукция на академичния състав на университета. Ще работим за създаването на Международен научен консултативен съвет по модела на университетите в Западна Европа, в който ще поканим водещи професори и изследователи от междунардни университети. По отношение на международната дейност целта ни ще е да засилим ролята на УХТ като образователен и научен център в европейското образователно пространство. Ще работим за включването на УХТ в европейска мрежа от университети, допълни той.

Целта на доц. Кирил Михайлов, който поема проектната дейност, е да се даде нов импулс на участието на университета в научни, образователни проекти.“Тази дейност ще подобри репутацията на УХТ на международно и национално равнище“, обяви той.

Очаквайте подробности!

Коментари

Коментари

Категории

Харесайте ни в Facebook

Facebook Pagelike Widget

Времето

Анкети

Ще отидете ли на море в Гърция?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
Close