майонеза Kраси
Новини от Пловдив » Общество » Тренд: 62% от българите се притесняват за своето бъдеще
България Важно Общество

Тренд: 62% от българите се притесняват за своето бъдеще

32% от българите са притеснени от самотата, а 69% се притесняват от това да не бъдат добре материално осигурени. Половината от българите са притеснени да не забравим традициите/корените/обичаите си. Когато става дума за света – то българите в най-малка степен се притесняват от технологичния напредък (27%) и в най-голяма степен от замърсяването на околната среда (79%), показват данни на проучване на „Тренд”.

Притеснения на българина за личното му бъдеще

62% от българските граждани се притесняват за своето бъдеще, а 28% не се притесняват. С увеличаването на възрастта се отчита и повишаване на дела на тези, които се притесняват за бъдещето си. Хората с по-високи доходи в по-малък дял се тревожат за бъдещето си за сметка на тези с по-ниски доходи.

На въпрос „Кое е най-голямото ви притеснение, свързано с вашето лично бъдеще?“, то с най-големи стойности са „финансова издръжка, доходи, бедност“ – 27%, „за здравето, да не се разболея от тежка, нелечима болест“ – 23% и „дали ще намеря работа/реализация“ – 13%.

32% от българите са притеснени от самотата, докато 65% посочват, че не са. Сред притеснените от самотата в най-голям дял са възрастните хора, докато младите нямат такива притеснения.

40% от българите се тревожат от старостта. Едва 9% от младите на възраст 18-29 г. посочват, че се притесняват от старостта. С увеличаване на възрастта се увеличава делът на тези, които се притесняват, като сред хората над 70 години делът е 75%.

52% от българите не се притесняват „да се разведат/ разделят с партньора си“ и едва 7% споделят такива притеснения.

77% от българите не се притесняват да останат без приятели, а 20% имат такова притеснение. По възрастните в по-голям дял имат такива тревоги за сметка на по-младите.

Когато говорим за финансови измерения, то дяловете на тези, които се притесняват са по-големи от тези, които не се – 69% споделят тревога за това „да не бъдат добре материално осигурени“, докато едва 25% нямат такова притеснение.

Притеснения на българина за България

68% от българите се притесняват за бъдещето на България, а 21% не се. По-възрастните в по-голяма степен се тревожат за сметка на по-младите. В Столицата за сметка на останалите населени места, в най-голям дял (33%) не се притесняват за бъдещето на България.

Бяха зададени поредица от въпроси за притеснения свързани с България. По отношение на темата свързана с „обезлюдяването на страната“, то 79% посочват, че са притеснени, а 17%, че не са. Тук отново се забелязва възрастовата разлика – младите са по-малко притеснени за сметка на по-възрастните. В този контекст на темата за обезлюдяването на страната, то на индикатора „емиграцията на младите хора“ 85% от хората имат притеснения, а едва 12% не споделят това мнение.

72% от българите имат страхове от икономическа криза, а 17% нямат. Относно политическата криза, то 50% споделят такива страхове, а 38% нямат такива притеснения.

По отношение на замърсяването на околната среда, то 79% от българите са притеснени, а едва 15% не споделят това мнение. Впечатление прави, че притеснение има сред всички възрастови групи. Високи нива на притеснение се отчита и при живеещите в големите градове, така и сред тези в малките градове и селата.

Друг индикатор, който беше тестван е „срив в пенсионната реформа“, като 67% споделят притеснения, докато 20% не споделят това мнение. По-младите са по-малко притеснени за сметка на по-възрастните. Това е естествен резултат от факта, че младите на по-късен етап започват да мислят за пенсии.

Друга тема, която често се обсъжда, е свързана с липсата на учители и липсата на лекари. Данните показват, че 62% от българите са притеснени от липсата на учители, а 28% не са. При индикатора „липсата на лекари“ притеснението на българите се увеличава и стига до нива от 81%, а едва 15% не са притеснени. Отново при възрастните хора дяловете на тревога са по-високи в сравнение при младите хора.

50% от българите са притеснени относно възможността „да забравим традициите/корените/обичаите си“, а 44% не споделят това мнение. И тук отново се отчита разлика в мнението на българите според тяхната възраст – възрастните са притеснени от такава перспектива, а младите не са.

Притеснения на българина за света

56% от българите са притеснени за бъдещето на света, докато 25% не са. В проучването бяха тествани няколко популярни теми и страхове свързани със света. 64% от българите са притеснени от глобален военен конфликт, а 25% не са. 66% са притеснени от темата свързана с глобалното затопляне, а 23% нямат такива притеснения. По отношение на темата свързана със замърсяването на околната среда, то 79% от българите са притеснени, а 15% не са.

По отношение на темата за световна икономическа криза, българското общество отново има високи нива на тревога – 63% споделят такова притеснение, а 22% са на противоположното мнение.

75% са притесненията свързани и с „природни бедствия“, а 18% нямат такива притеснения.

Темата за глобални епидемии също води до притеснения сред българското общество. 59% имат такива притеснения, а 28% са на противоположната позиция.

От тестваните индикатори единственото, което в по-малки дялове притеснява българите е технологичният напредък – 27% споделят, че имат такива притеснения. Основно по-възрастните хора. 56% от българското общество не споделят притеснения по отношение на тази тема.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Да се премести ли Альоша от Хълма на освободителите?

Покажи резултатите

Начална дата: 25.01.2024 @ 18:33 | Крайна дата: 26.02.2024 @ 8:29

Зареждане ... Зареждане ...