Новини Пловдив » Образование » Възрастта на ректорите ограничена – до 65 години
България Образование

Възрастта на ректорите ограничена – до 65 години

Ограничаване на възрастта за ректорите на университетите до 65 г., одобриха депутатите като приеха Закона за висшето образование на второ четене в парламента. В подкрепа на поправката гласуваха 94 депутати, 7 натиснаха бутона „против“, а 10 пък бяха въздържалите се народни представители. „На ръководна длъжност не могат да бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволяват да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст“, е записано вече в закона за Висшето образование. Трябва да се подчертае обаче, че тези ректори, които са над възрастта към момента ще завършат мандата си, уточниха депутатите в пленарната зала.

Промени в Закона за висше образование  предвиждат въвеждането на нов модел на управление на висшите училища, който цели да има ясни отговорности пред ръководствата им, прозрачност и отчетност.

Министърът на образованието и науката ще сключва договор за управление с ректора на съответното държавно висше училище за срока на неговия мандат, като ще осъществява контрол и всяка година ще приема отчет за изпълнението му. Също така ще утвърждава политиките за развитието на всяко висше училище в тримесечен срок от влизането в сила на Закона.

Промените предвиждат и изготвянето на Националната карта за висшето образование, която да определя профилната и териториалната структура на висшето образование у нас по професионални направления и специалности от регулираните професии. До нейното приемане се установява мораториум върху откриването и преобразуването на висши училища, на основни звена и филиали в страната.

„Тази карта ще бъде рамка за това, да не се откриват повече центрове на висше образование и да не полагат излишни усилия висшите училища за откриването на нови специалности“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На ръководна длъжност няма да бъдат избирани вече навършилите 65-години. В началото на мандата си ректорите ще представят и мандатна програма, включваща система от мерки за изпълнение на политиката за развитие на висшето училище.

Промените предвиждат също така и освобождаването от такси в държавните висши училища на студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван недостиг на пазара на труда.

С цел подобряване на връзката между висше и средно образование и повишаване на качеството се дава възможност за сключване на споразумения между държавно висше с държавно или общинско училище.

Висшите училища с до 5000 студенти ще могат да сключват споразумение с едно училище, при над 5000 студенти – с две, а изследователските университети – с четири. По силата на тези споразумения ще е възможна съвместна учебна дейност по учебни предмети и модули за профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап.

План-приемът на студенти и докторанти в държавни висши училища по професионални направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение ще бъде обвързан с оценката на учебната и научната дейност на висшето училище, данните за реализацията на завършилите студенти и приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната и съответните региони.

Променят се и дейностите на Националната агенция за оценяване и акредитация. Институционалната акредитация ще бъде първоначална и последваща. Срокът е 6-годишен като при оценка под 4 от 10 се прави отказ за институционална акредитация. Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се извършва едновременно за всички висши училища. Също така се предвижда член на академичния състав да участва в акредитацията само на едно висше училище.

Коментари

Коментари

Категории

Харесайте ни в Facebook

Facebook Pagelike Widget

Времето

Анкети

Съгласни ли сте с идеята на кмета Здравко Димитров да тегли до 120 млн. лева заем?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...
Close
error: Правата запазени!