Quantcast
Новини Пловдив » Градът » Обстановката в Пловдив е спокойна, няма нарушения на извънредните мерки
COVID-19 Градът Пловдив

Обстановката в Пловдив е спокойна, няма нарушения на извънредните мерки

Община Пловдив
Община Пловдив

Обстановката в Пловдив е спокойна, няма регистриран случай на заразен с коронавирус. Общинският кризисен щаб работи на денонощен режим в постоянна координация с кмета на града Здравко Димитров. В постоянна комуникация е и с Областния и Националния кризисни щабове, съобщиха от Община Пловдив.

Във връзка с последните разпореждания от снощното заседание на правителството и Националния оперативен щаб са сформирани екипи от общинска охрана и Пловдивския инспекторат, които да прилагат заповедта на министъра на здравеопазването и да подпомагат работата на районните администрации.

До момента няма нито един обект, включен в заповедта, който да е отказал да спази разпорежданията, стана ясно на заседанието на Общинския кризисен щаб.

Във връзка с многобройни запитвания отново публикуваме актуализираната заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съобразена със препоръките на Националния оперативен щаб, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Поясняваме – например могат да работят строителните магазини, железариите, откритите зеленчукови пазари, фризьорските салони, но при спазване на всички изисквания без струпване на хора. Желателно е в затворените помещения да се допускат хората един по един, да се дезинфекцира през кратки интервали и да се използват лични предпазни средства от търговците или осъществяващи услугите.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
Мусала Софт

Категории

Времето

Анкети

Очаквате ли предсрочни парламентарни избори скоро?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...