A1_5G_Ultra_KVs_Ookla_A1_5G_Ultra
Новини от Пловдив » България » България » Съдилищата отново ще издават свидетелства за съдимост и на гише
България Съд и Прокуратура

Съдилищата отново ще издават свидетелства за съдимост и на гише

ВСС
ВСС

Съдийската колегия на ВСС отмени решението си от 15 март т. г. свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път заради извънредното положение. Така  административните ръководители на съдилищата ще трябва да организират извършването на всички административни услуги на принципа „едно гише“.

Решението беше взето на видеоконферентно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на което беше обсъдена организацията на работа на колегията и на органите на съдебната власт в условията на обявеното извънредно положение.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов докладва постъпилите писма, предложения и сигнали от Висшия адвокатски съвет; адвокати от Софийска адвокатска колегия; председателя на Софийска адвокатска колегия; административния ръководител на Административен съд – Бургас; „ЧЕЗ Електро България“, Български хелзинкски комитет; управителните съвети на сдружения Българска камара за охрана и сигурност, Индустриален клъстър СИГУРНОСТ, Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства, Национална асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана, Национална асоциация на лицата и сдруженията извършващи частно охранителна дейност, Съюз на фирмите за охрана и сигурност и граждани; Електронна национална платформа, както и становището от административните ръководители на Софийски апелативен съд, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

След проведените дебати, Съдийската колегия прие, че към настоящия момент с оглед епидемиологичната обстановка в страната и поради необходимостта от ограничаване достъпа до съдебните сгради, с цел опазване живота и здравето на гражданите, не следва да бъде разширен обхватът на делата, посочени с решения по протокол № 9/15.03.2020 г., по протокол № 10/16.03.2020 г. и от извънредното работно заседание от 26.03.2020 г., с изключение на делата, свързани със защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, по реда на Глава петнадесета от  Административнопроцесуалния кодекс.

Възложено бе на Комисия „Бюджет и финанси“ да изготви предложение относно начините на ползване на полагаемия годишен отпуск от съдиите при режима на извънредно положение.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Планирате ли зимна ваканция със ски и СПА?

Покажи резултатите

Начална дата: 29.11.2023 @ 15:37 | Крайна дата: 13.12.2023 @ 15:37

Зареждане ... Зареждане ...