Quantcast
Новини Пловдив » Общество » Община Пловдив очаква кандидатури за членове на Съвета на децата
Общество Пловдив

Община Пловдив очаква кандидатури за членове на Съвета на децата

Община Пловдив стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Той  работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета ще бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с млади хора.

Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съгласно утвърдената процедура кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на областния управител. От своя страна областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини, и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно описаните критерии.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

 

Кандидатите за членове на Съвета трябва да са ученици до 18-годишна възраст. Необходимо да отговарят на следните критерии:

·       Активност

·       Креативност

·       Толерантност

·       Ангажираност към обща кауза

·       Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии

·       Ориентираност към резултати

·       Организаторски умения

·       Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта

·       Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта

·       Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Изисквания към деца бежанци:

– Детето да е получило международна закрила

– Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета и да кандидатстват по едно от следните направления:

Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски / младежки съвети, парламенти и др.

·       Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.

·       Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители / доброволци в социални услуги за деца

·       Индивидуални кандидатури.

Желаещите могат да кандидатстват до 24 май 2020 г. и да  изпращат документите си на email: info@plovdiv.bg или адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1 , Община Пловдив, Деловодство.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

  • Не, в парламента ще влязат същите политически сили и ситуацията ще е орел, рак и щука 38%
  • Да, 47-ият парламент ще успее да излъчи стабилно мнозинство и редовно правителство 26%
  • В парламента ще влязат още малки формации и положението ще стане още по-лошо 19%
  • Не ме интересува, писна ми от избори! 17%

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...