Quantcast
Новини Пловдив » Асеновград » Община Асеновград освободи от наеми хора и фирми, ползващи общински обекти
COVID-19 Асеновград Бизнес Регион

Община Асеновград освободи от наеми хора и фирми, ползващи общински обекти

д-р Христо Грудев

Oбщина Асеновград ще освободи от заплащането на наем за общински обекти физически и юридически лица,  които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Предложението е във връзка с усложняващата се противоепидемична обстановка и бе отправено от заместник-кмета на Асеновград инженер Стоян Димитров. То бе прието единодушно от 30 общински съветници днес на редовното им заседание.

Предприетата мярка е помощ за гражданите, тъй като много фирми заради въведеното извънредно положение преустановиха работа, в т.ч. голяма част от търговските обекти, козметичните и фризьорски салони, както и други обекти, извършващи различни видове услуги. Същевременно, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, се разрешава на ресторанти и заведения за бързо обслужване доставки до адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. А всички търговски дейности, неупоменати в заповедта, могат да продължат да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Освен това, в деловодството на община Асеновград периодично постъпват заявления и молби от граждани, наематели на общински обекти и директори на училища, с което изразяват желание да бъдат освободени от заплащане на наем или същият да им в намален размер.

След направен анализ на действащите към момента договори се установи, че най-засегнати от наложените мерки са наемателите на ученическите столове, бюфети и павилиони, спортните обекти, пенсионерските клубове, читалищата и заведенията за обществено хранене. Общият брой на тези договори е 46. Сумата, която би трябвало общината да получи от  наеми за месец от наемателите на помещения, терени и павилиони, при нормални условия, възлиза на 2542,63 лева. Приходите от наем на най-засегнатите в икономическо отношение групи наематели съставляват близо 28% от общо постъпващите приходи от наеми на обекти и са в размер на 8913,93 лева.

Усложнената епидемична обстановка води до финансови загуби и съответно поставя в тежко икономическо положение бизнеса, нанася вредни последици върху развитието на спорта и културата, както и върху организациите, осъществяващи социални функции, което неимоверно рефлектира и върху жителите на общината. Ето защо с предложението заместник кметът Стоян Димитров предложи да се осигурят мерки на местно ниво. Чрез днешното решение на Общински съвет – Асеновград, от заплащане на наем са освободени заведенията за обществено хранене, преустановили изцяло дейност, ученическите столове, бюфети и павилиони по училища, спортни обекти, пенсионерски клубове и читалища, считано от 13.03.20 г. до отмяна на ограничителните мерки. Освобождаването от заплащане на наем ще става след подаване на заявление, ведно с декларация от съответното лице, че не се осъществява дейност поради наложените ограничителни мерки. Условие е наемателите да нямат непогасени задължения за наем за времето преди 13.03.20 г. За същия период пък с 50% се намалява и наемната цена на наемателите на заведения за обществено хранене, които са ограничили своята дейност до извършване на доставки до адрес и продажба по заявка. Месечните наеми на общински имоти, които са преустановили или ограничили дейността си за времето на извънредно положение, които вече са платени за упоменатия срок, ще бъдат приспаднати от следващите дължими наеми, след отпадане на въведената забрана.

В отговор на въпроси, зададени от общински съветници по време на днешното заседание,  защо в последния момент се внася подобно предложение, кметът на Асеновград доктор Христо Грудев посочи, че причината е обективна. „Досега изчаквахме, за да видим дали няма да се предприемат подобни мерки на национално ниво. Ако това беше станало, щеше да е незаконосъобразно днешното решение. Освен това, ако трябва да бъдем справедливи, нека да отбележим, че има и хора, които извършват дейността си в обекти, които не са общински. Смятате ли, че е честно спрямо хората, на които едва ли собственикът на съответният имот ще им предостави същата преференция, каквато даваме сега ние. В рамките на разумното и възможното, това е нашият жест към гражданите, които ползват общински терени. Освен това, обмисляхме до последния момент, тъй като знаем, че общината има общо около 37 000 000 лева дългове“, посочи доктор Грудев от трибуната на местния парламент.

Беше поставен и въпрос, защо не се спестят средства от изпълнение на инвестиционната програма, за да може да се ползват при настоящата ситуация, с цел да бъдат подпомогнати повече хора. „Ние не правим разделение на гражданите. Инвестиционната програма се прави за хората. Ако трябва да направим изчисление, то тогава сами ще се убедите, че двете неща са несъвместими. И точно инвестиционната програма засяга много по-голям кръг от хора, отколкото освобождаването от наемите и плащане на тротоарно право. Дали ще се построи път, или ще се извърши ремонт на определено място – то ще бъде ползвано от много повече хора. Разликата е в стотици хиляди души. Ще се постараем, въпреки ситуацията, да изпълним инвестиционната програма в максимален обем. На този етап Община Асеновград може да предостави такова облекчение, спрямо възможностите си и ние го правим“, каза в заключение кметът Христо Грудев.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
Мусала Софт

Категории

Времето

Анкети

Очаквате ли предсрочни парламентарни избори скоро?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...