Quantcast
Майонеза Краси
Новини от Пловдив » Образование » Без семестриални такси ще се обучават бъдещите учители във филиала на Пловдивския университет в Смолян
Образование Регион Смолян

Без семестриални такси ще се обучават бъдещите учители във филиала на Пловдивския университет в Смолян

Студенти от филиала на ПУ в Смолян
Студенти от филиала на ПУ в Смолян

На 24.06.2020 г. правителството одобри освобождаването от такси на студенти първокрусници, избрали специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Решението е във връзка с политиките, които Министерството на образованието и науката провежда за постигането на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование. Обвързването на профилната структура на висшето образование с потребностите на пазара на труда и на обществото обезпечава подготовката на висококвалифицирани специалисти в области с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование ще обхване 4476 от приетите първокурсници в страната през учебната 2020/2021 г., които ще бъдат освободени от заплащане на семестриални такси за целия курс на обучение.

Посочената промяна е от изключителна важност за бъдещите кандидат-студенти, които ще предпочетат учителските специалности. ПУ, Филиал – Смолян  провежда редовно обучение по пет специалности от приоритетното професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. , което от новата учебна година ще бъде абсолютно безплатно за студентите от първи курс, а именно:  „Български език и английски език”, „Български език и история”, „История и география”, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и „Математика, информатика и информационни технологии”.

Освен освобождаване от такси, обучаващите се в посочените педагогически специалности ще могат да се възползват и от осигурената им възможност да получават по две държавни стипендии, което е допълнителен стимул за тях.

Със своята 58-годишна история Филиал – Смолян има утвърдени и доказани традиции в обучението на учители. За това допринася ползотворното и дългогодишно партньорство с базовите училища в града, които осигуряват практическото обучение на бъдещите учители. Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на  Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. Този факт не е без значение за ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, чиито учители, в по-голямата си част, са възпитаници на Филиала.

Ето какво споделят за полученото образование и бъдещето на учителската професия част от реализираните в образователната система кадри на Филиал – Смолян.

Д-р Христо Каменов, възпитаник на специалност „Български език и английски език“, а сега директор на ПГ „Васил Димитров“ в гр. Мадан, в обръщение към кандидат-студентите пише: „ ПУ, Филиал – Смолян е дал много на всеки, който е имал късмета да учи тук. Създал е хиляди специалисти и успешни личности през годините, с които да се гордее нашето общество. В него работят и творят едни от най-добрите преподаватели. Горд съм, че моят път е започнал точно от Филиал – Смолян. Тук получих много добра професионална подготовка и реализация впоследствие. Който е избрал благородната професия учител, именно Филиалът е мястото, в което ще усети магията на учителската професия.“

Настоящият старши експерт по организация на средното образование към РУО – Смолян д-р Анатоли Карабов, който е завършил специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ във Филиала споделя: „Благодарение на качествената подготовка и професионалното обучение от страна на преподавателите в ПУ, Филиал – Смолян непосредствено след дипломирането си започнах работа като учител в най-голямото училище в град Смолян. След осемгодишен стаж като преподавател започнах работа в РУО – Смолян като „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии“. Добрата основа от обучението ми във Филиал – Смолян допринесе за осъществяване на качествена методическа подкрепа на учителите от област Смолян, преподаващи математика, информатика и информационни технологии. Работата ми през всички тези години – в училище и в РУО – Смолян, стремежът ми към усъвършенстване и повишаване на квалификацията ми, както и добрата професионална комуникация с преподавателите от Филиала на ПУ, ме мотивираха да продължа и през 2019 г. успешно ми бе присъдена образователна и научна степен „доктор“ от Факултета по математика и информатика при ПУ. Считам, че качеството на  подготовка в университета и добрата перспектива за реализация на младите хора в сферата на средното образование в сравнение с непедагогически специалности в сферата на висшето образование, са основни фактори, които са определящи при техния избор за университет и специалност. Филиалът се е доказал в подготовката на педагогически специалисти в сферата на образованието, като водещите учители от област Смолян са придобили образованието си точно в него. Именно те, с личния си пример пред младите хора, са основните фактори мотивиращи младото поколение за избора на учителска професия. През последните години политиката на МОН е за повишаване на стартовите работни заплати на млади учители с цел привличането им в сферата на образованието. Избора на специалност в педагогическите направления от Филиал – Смолян и политиките на МОН благоприятстват за успешната реализация и продължаваща квалификация като учители по различни предмети.“

В този ред на мисли са и думите на началникът на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” към РУО – Смолян Никола Запрянов: „През 2001 г. завърших успешно висшето си образование с ОКС „бакалавър“ в ПУ, Филиал – Смолян със специалност „История и география“ и с придобита професионална квалификация – „учител“. Благодарение на добрата подготовка и качествено обучение от страна на преподавателите във Филиала, скоро след дипломирането се реализирах като педагогически специалист в училище. Получената качествена подготовка ми помагаше при усвояването на учителската професия. След 5 години работа като учител и възпитател, започнах работа в РУО – Смолян като старши експерт по „Обществени науки и гражданско образование“. Придобитата подготовка от обучението ми във Филиал – Смолян помогна за кариерното ми развитие в сферата на образованието. Предвид получената качествена професионална подготовка, работата през годините в образователната сфера и натрупания опит ми помогнаха през 2014 г. успешно да завърша ОКС „магистър“ в ПУ „Паисий Хилендарски” със специалност „История и цивилизации на стария и новия свят“. Смятам, че качеството на подготовка в ПУ, Филиал – Смолян е високо и води след себе си перспектива за реализация на младите хора в сферата на средното образование. Филиалът се е доказал в подготовката на педагогически кадри в сферата на образованието, като голяма част от учителите в област Смолян са придобили образованието си именно във Филиала. И не на последно място през последните години повишаването на възнагражденията на педагогическите специалисти е сериозен стимул за младите хора да се реализират професионално в сферата на образованието.“

Към предходните изразени мнения се присъединява и младата, но много успешно изявяваща се учителка Бонка Балийска: „През 2015 г. завърших висшето си образование в ПУ, Филиал – Смолян. Специалността ми е „Български език и история“. Към днешна дата съм действащ учител по български език и литература в ОУ „Иван Вазов“ – Смолян. През четирите години на своето обучение получих не само един изключително качествен образователен продукт, но и възможност за участие в конференции, конкурси и научни сесии. Опитните и отдадени на работата си преподаватели осигуриха на мен и много мои колеги качествена подготовка, която гарантира нашата успешна професионална реализация. Сега упражнявам професията си с увереност и вдъхновение благодарение на знанията и уменията, които получих във Филиал – Смолян.“

Понастоящем и четиримата колеги са привлечени като хонорувани преподаватели във Филиала на ПУ в гр. Смолян, което прави още по-тясна връзката между образованието и практиката, и допринася за изграждането на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда. Споделеното от тях е възможно най-добрият атестат за избор на професия.

Затова изкушените от очарованието и бъдещето на учителската професия, могат да кандидатстват във Филиала, както онлайн, чрез попълване на формата (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1897/), така и на място в сградата, всеки работен ден от 8 юни до 3 юли.  За повече информация са активни и телефонните линии (0885 899 573; 0301 62339).

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Категории

Времето

Защо „умря“ ремонтът на Околовръстното шосе на Пловдив?

  • Защото бившата власт, начело с ГЕРБ, заложи капан и парите за ремонти на пътища свършиха 40%
  • Защото този обект не е приоритет на новото правителство и няма да бъде финансиран скоро, както стана със свлачището над Храбрино 30%
  • Защото свършиха парите в държавата 19%
  • Въпросът е манипулация. Пловдивските депутати ще направят всичко възможно този обект да бъде финансиран с приоритет, защото е важен за развитието на Пловдив и региона. 7%
  • Заради рязкото поскъпване на строителните материали и войната в Украйна 4%
  • Не ме интересува, аз не карам по Околовръстното. 1%

Начална дата: 11.04.2022 @ 10:16 | Крайна дата: 11.05.2022 @ 10:16

Зареждане ... Зареждане ...