Quantcast
Новини Пловдив » Пловдив » Полк. Асен Шопов остава начело на Военния съд за втори мандат
Пловдив Съд и Прокуратура

Полк. Асен Шопов остава начело на Военния съд за втори мандат

Полк. Асен Шопов
Полк. Асен Шопов

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно  – с нито един глас „против“ – избра полк. Асен Шопов за втори мандат  като председател на Военния съд в Пловдив.

Той има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия.  Негови приоритети ще бъдат запазване и надграждане на положителните практики в съда, поддържане на оптимални условия и предпоставки за работа на всички нива чрез кадрово и материално-техническо обезпечаване, непрекъснато повишаване на юридическата компетентност и квалификацията на магистратите и съдебните служители, както и повишаване на качеството на съдебната дейност. За постигането им са планирани мерки като периодичен анализ на върнатите от инстанционен контрол съдебни актове, постоянен контрол на делата със срок на разглеждане над 6 месеца, обсъждане от Общото събрание на съда на причините за забавяне на съдебни актове, както и провеждане на периодични дискусии на съдиите от Военния съд и от Военно-апелативния съд по актуални проблеми. Съдия Шопов акцентира на ролята на Общото събрание на съдиите при обсъждане на проекти и изготвянето на становища по искания за Тълкувателни решения на ВКС, както и при съобразяване на правораздавателната дейност с практиката на ВКС.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова и Вероника Имова – членове на ВСС, които поискаха мнението му за  реформирането във военното правораздаване, както и необходимостта от реформиране структурата на военните съдилища.

Подкрепа за кандидатурата на полк. Асен Шопов заявиха Цветинка Пашкунова – член на ВСС и Георги Чолаков – председателстващ Съдийската колегия на ВСС и председател на ВАС, като своя вот аргументираха с успешния първи мандат на полк. Шопов, добре организирания съд и притежаването на добри качества за заемане на длъжността административен ръководител на Военния съд в Пловдив.

Още

Само един кандидат и за шеф на Военния съд в Пловдив

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Какво мислите за изнесените в протокола от проверката на НЗОК констатации:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...