Новини от Пловдив » Важно » Съдия Розалия Шейтанова: Легенда е, че в Окръжен съд – Пловдив, по презумпция се четат строги присъди
Важно Интервю Мнения

Съдия Розалия Шейтанова: Легенда е, че в Окръжен съд – Пловдив, по презумпция се четат строги присъди

Розалия Шейтанова
Съдия Розалия Шейтанова
  • Убедена съм, че в Окръжен съд – Пловдив, няма нито една присъда по дело с обществен интерес, която да е произнесена под давление на общественото мнение за сметка неглижиране на фактите по делото
  • Бих искала в края на моя мандат Окръжен съд – Пловдив, да бъде възприеман като символ на законността, като орган, в който неизменно се отстоява върховенството на закона

Съдия Розалия Шейтанова беше избрана на председател на Пловдивския окръжен съд с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 3 юли т. г. Повече от 2 години преди това съдът беше без титулярен ръководител. Розалия Шейтанова е завършила право в Бургаския свободен университет. Работи от 1998 година, като целият й трудов стаж е в органите на съдебната система. От 2006 г. е съдия в наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. Притежава най-високия ранг – съдия във ВКС и ВАС.

Интервю на Ваня ДРАГАНОВА


– Знаете ли, че Пловдивският окръжен съд има славата на място, където по презумпция се четат много строги присъди, и мислите ли, че един административен ръководител може да направи нещо за този имидж?

– Като съдия, разглеждащ наказателни дела, съм наясно, че в общественото пространство има такава легенда. В качеството ми на съдия-докладчик по различни дела съм чувала и реплики от страни в процеса, заявяващи убеждение, че в Окръжен съд – Пловдивq законът се прилага със строгост, по-висока от съответната на случая.

Административният ръководител може да повлияе на така създадения имидж, като ясно открои и изобличи неверния му акцент и именно това ще направя аз пред вас, в качеството ми на такъв ръководител. Говорещото се сред обществото за прекомерната строгост, прилагана в нашия съд по наказателни дела, няма характер на презумпция, защото не се базира на известни и верни фактиq и именно затова аз използвах думата легенда. За да се твърди, че произнасяните присъди са много строги – в степен, надвишаваща справедливостта, би следвало наложените наказания да са обосновали извод за намаляването им в по-горните инстанции, а такива случаи са рядкост.

Обичайно размерът на определените наказания се запазва при инстанционния контрол. Разбира се, има случаи на намаляване, но има и такива, и то по-чести, на увеличаване на определените размери наказания. Това ми дава основание да заявя пред вас, че с оглед резултатите от движението на наказателните дела в Окръжен съд – Пловдив, в случая не се касае за презумпция за приложимост на необичайно строги мерки, а за една легенда, която е време да бъде погасена по давност, предвид устойчивото запазване на резултатите от произнесените в съда съдебни актове.

– Колко често според вас в Окръжния съд в Пловдив се произнасят присъди, базирани повече на общественото мнение по т. нар. дела с висок обществен интерес, отколкото на фактите?

– Убедена съм, че в Окръжен съд – Пловдив, няма нито една присъда по дело с обществен интерес, която да е произнесена под давление на общественото мнение за сметка неглижиране на фактите по делото. Вярвам, че всеки съдия, разглеждащ такива дела, съумява да прецени правилно и законосъобразно относимите към съответния казус въпроси, сред които общественото мнение не присъства. Разбира се, това мнение индиректно винаги бива застъпено в делата с обществен интерес, но не под формата на извънсъдебни позиции и действия, а посредством събраните в самия процес доказателства – там, където позициите се превръщат в показания, а останалите действия придобиват процесуален облик.

– Лесно ли се взимат решения като оправдателната присъда за събарянето на склада „Ориент Табако“?

– Решението за мен по това дело не беше трудно, защото всички събрани доказателства водят до единствено възможния извод, който формулирах като съдия-докладчик в произнесената от мен присъда. Мисля, че това стана ясно на всички, проследили развитието на делото. Тъй като все още няма окончателен съдебен акт по този случай, не мога да коментирам каквато и да било част от доказателствата.

– В концепцията си заявихте, че ще осигурите спокойна среда за всички съдии и служители. Натрупаха ли се много проблеми във времето, в което съдът беше без титулярен председател?

– Докато встъпя в длъжност, не знаех в детайли какви проблеми са натрупани, но от 24 юли насам вече ме запознават от всички нива с обстоятелства, които касаят отделните служби в съда и които имат нужда от корекция. Но не бих определила споделеното с мен като сериозни проблеми, а по-скоро като задачи, които чакат да бъдат решени от титуляр. Разбира се, при решаването им ще съобразя и приложа визията си за устройване на спокойна среда за работа на всички в Окръжен съд – Пловдив.

– Какви са кадровите проблеми в Окръжния съд и как планирате да ги решите?

– Кадрови проблеми има, усеща се ясен недостиг на служители в различни служби – съдебни помощници, деловодители, секретари, призовкари, куриер. Този недостиг за съжаление не може да бъде попълнен през тази година, с оглед ограниченията за назначаване на нови служители в съдебната власт, предвид липсата на финансова обезпеченост заради пренасочване на средства за осигуряване на безопасни условия на труд по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка.

Независимо от това, аз заявих и пред Съдийската колегия на ВСС, че ще направя постъпки в тази насока, които ще обвържа с по-дълги срокове, и ще степенувам по приоритети, за да може вижданията ни да бъдат евентуално заложени и в плановете на самия съвет за следващите година-две.

– Реалистично ли е 13-а зала на Районния съд и 5-а зала на Окръжния да бъдат разделени на две, за да се реши поне донякъде проблемът с липсата на достатъчно съдебни зали? Има ли средства за това?

– След встъпването ми в длъжност се запознах подробно с документацията по този въпрос, тъй като той е бил на дневен ред пред ръководството на съда, а и пред мен като кандидат за заемане на поста. Средства за такава реорганизация на посочените помещения няма отпуснати, макар че идеята е била заявена и искане за осъществяването й е било направено, при което се оказва, че на този етап – през тази година, не съществува база, на която да се обсъжда подобен ремонт.

– Какъв бихте искали да е публичният образ на съда в края на мандата Ви?

– Бих искала в края на моя мандат Окръжен съд – Пловдив, да бъде възприеман като символ на законността, като орган, в който неизменно се отстоява върховенството на закона, като съд, за който не се носят легенди, а съществува убеждение, че е институция, гарантираща прилагане на най-високи стандарти в правораздаването, като средище за сблъсък на идеи на висококвалифицирани юристи, водещ до възникване на основополагащи решения за практиката в нашия район. И вярвам, че този образ не е утопия.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Дондукова или Вазова да се казва градската градина зад Природонаучния музей, обновена с близо 5 млн. лева?

  • Вазова градина е най-правилното наименование. Иван Вазов е живял на съседната улица, тук е написал едни от най-забележителните си произведения. Хората са се стичали под балкона, за да го приветстват 37%
  • Както я знаят пловдивчани от създаването ѝ – Дондукавата градина. Хората са я кръстили така, защото е създадена по време на привременното управление и по препоръка на княз Александър Дондуков-Корсаков 30%
  • Не ме интересува. Нека си остане както досега без официално име – Градската градина 18%
  • Референдум. Това е най-справедливото решение. 8%
  • Капитан Бураго – Освободителя на Пловдив. Неговият паметник също е в тази градина и всяка година Пловдив му отдава почит на 16 януари, когато Бураго с отряд драгуни форсира Марица и освобождава града. 7%

Начална дата: 24.04.2024 @ 19:09 | Крайна дата: 24.05.2024 @ 19:09

Зареждане ... Зареждане ...