Quantcast
Новини Пловдив » Важно » Иванка Киркова пред Plovdiv-Press: Предстои трудна година заради COVID-19, но ще се справим
Важно Интервю Мнения Образование

Иванка Киркова пред Plovdiv-Press: Предстои трудна година заради COVID-19, но ще се справим

Иванка Киркова
Иванка Киркова
  • Всяко училище ще използва само една елетронна платформа
  • Ако се наложи да бъдат затворени училища, ще се премине на обучение в електронна среда синхронно
  • РЗИ ще извършва проверки спазват ли се противоепидемичните мерки в училищата
  • За учениците от професионалните гимназии не е разрешена дистанционната форма на обучение
  • Цялата информация, свързана с COVID-19, трябва да е достъпна за родителите
  • 3040 първокласници в Пловдив и 5514 в областта влизат в клас

Как ще започне новата учебна година в Пловдив в условията на COVID-19, ще се затварят ли училища, има ли достатъчно медицински кадри в школата – разговаряме с началника на РУО – Пловдив инж. Иванка КИРКОВА 

Интервю на Галина ГЕОРГИЕВА


– Новата учебна година стартира в условията на COVID-19. Готови ли са училищата в Пловдив и областта?

-Училищата са готови. В четвъртък проведохме 3-часово съвещание с директорите и представители на отговорните институции, с които работим отлично в последните години – ОД на МВР – Пловдив, РЗИ, Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Реших, че трябва да обединим усилия и да дадем ясни послания. Изтеклата година беше тежка, трудна и дълга, но тази, която предстои, не знаем още каква ще бъде. Основното ми послание към директорите е да направят добре планирането. Всички ресурси са ограничени, някои са оскъдни за училищата и внимателно трябва да се използват. Учителите ще работят с маски или шлемове.  Учениците ще са с маски в коридорите, санитарните помещения, библиотеката, а в класната стая е по желание.

В училищата ще бъдат отворени всички входове, еднопосочното придвижване по коридорите и по стълбите е задължително, организирани са поетапно започване и приключване на часовете и междучасия по различно време.

Съставен е график за посещенията в стола. Тези, които работят по програмата за осигуряване на плодове, зеленчуци и мляко, ще разпределят продуктите в класните стаи. Много родители са заявили на директорите, че ще дават на децата приготвена вкъщи храна. Външни лица няма да се допускат в училищата. От РЗИ ще извършват проверки спазват ли се противоепидемичните мерки. Инструкциите са за минимум два пъти дневно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на
потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. В тоалетните трябва да има топла вода и сапун, тоалетна хартия и хартия за ръце.

От друга страна, учениците не трябва да се чувстват ощетени, а да имат възможност да се изявяват. В никакъв случай не трябва да се ограничават извънкласните дейности – дали ще бъдат онлайн, навън сред природата, или пък на историческо място, трябва да се провеждат. COVID-19 се оказа един експеримент какво ни очаква след няколко години, ако технолиите обсебят живота ни. А учителите излязоха на преден план.

– Какви указания дадохте на директорите и наистина безопасна среда ли ще са училищата?

– Това е целта. Първият приоритет е здравето на ученици и учители, но той трябва да е неотлъчно свързан с резултатите, иначе всичко губи смисъл. Може би трябва да си признаем, че изтеклата година не беше много ефективна – да, с онлайн обучението се справихме много добре и резултатите на учениците в 7 и 12 клас го доказаха, но присъствената форма в училище не може да се замени с нищо. Вече казах, че е важно планирането – възлагането на задачи на конкретни лица и срокове. Апелирам от доста време, че всичко, което в училище се прави, мерките за предотвратяване на коронавирусната инфекция, трябва да достига до родителите.

– Да, много от родителите са притеснени как ще протече тази учебна година. Ще изисквате ли от директорите да подават ежедневна информация за обстановката с COVID-19 в училище – има ли болни деца, в кои класове са?

– Това е зададено като задача – цялата информация по подходящ начин трябва да бъде достъпна до родителите през сайта на училищата или през електронната платформа, която ще ползва всяко училище. Ако досега в едно училище се ползваха няколко платформи, то от новата учебна година изискването на МОН е да бъде само една. А приложенията могат да бъдат най-различни по преценка на учителя. На национално ниво беше отчетено като грешка, че в едно училище през изтеклата година се ползват няколко платформи. Право на директора е избере по коя платформа ще работят учителите и учениците.

– Всички училища ли ще работят с електронни дневници?

– Смея да кажа – да. В Пловдив и областта ще следим за използването на електронен дневник във всички училища.

– И с бумащината вече се приключва.

– Да. Получихме сигнали, че някои директори изискват хартиени тематични разпределения. Това отпадна още миналата година и го напомних на директорите. Учителят самостоятелно подготвя разпределянето на часовете. Трябва освен да се спазват нормативните актове, да се даде свобода на учителите и да се намери балансът в решенията. Когато се използва електронен дневник, планът или разпределението трябва да е в такъв формат.

– Във Франция дни, след като започна учебната година, бяха затворени 22 училища заради случаи на коронавирус. Масово в Пловдив пълзят слухове, че 3 седмици след началото на учебната година училищата ще бъдат затворени. Ще се затварят ли училища, при какви условия и след това какво се случва?

– Запозната съм с всичко, включително и със слуховете, че ще се затварят училища. РЗИ ще каже какво ще се случва, но всичко зависи от организацията в училището, какъв е броят на учениците, има ли на разположение повече пространство, дали се работи в по-малки групи, направен ли е постъпателен график на учебните часове, междучасията, храненето в столовата, дали учителите са изпълнявали стриктно задължението да носят маски или шлемове. Идеята е учениците да преминат на обучение в електронна среда синхронно.

Ако е болен учителят, се взема заместник – може да е преподавател от съседна паралелка, или от друго училище, а защо не и от банката кадри на РУО-Пловдив.

Пред директорите анонсирах един проект на МОН – „Студентски практики“ т .е. директорите могат да наемат студенти. Ако има болни в начален, прогимназиален и в гимназиален курс, предполагам, че училището ще мине към обучение в електронна среда. Идеята на министър Красимир Вълчев е да се купят много електронни устройства и да се раздадат в училищета. В Пловдив област над 90% учителите са оборудвани с устройства, а в колективния трудов договор (КТД) има нова договорка, която ще влезе от ноември месец – ще се заплаща и интернетът на учителите.

 -Обяснете в какви форми ще могат да се обучават учениците?

-Класическата е присъствена дневна форма. Следващите два варианта са индивидуална и самостоятелна. Тук ще изискваме да се провеждат и индивидуални консултации с учениците. Напомням, че според новия КТД всеки учител ще получава по 15 лева допълнително за онлайн учебен час. С промените в Закона за предучилищното и училищното образование се дава възможност за обучение в електронна среда от разстояние до 30 дни по здравословни причини. Ученици с хронични и друг вид заболявания могат да се включат в такова обучение, но заради пандемията тази възможност се предоставя и за деца, чиито родители заявят желание, но с разрешение от Регионалното управление на образованието.

Пловдив има готовност да създаде и Център за дистанционно обучение, а в страната ще има 15 такива. Там ще се обучават ученици от цялата страна, пожелали дистанционна форма.

Обучението ще е синхронно по рамковия учебен план. Учителите ще са от училището център. Съществува и т. нар. особена дневна форма в електронна среда. Тук става въпрос за пасивно обучение, камерата ще е насочена към дъската или към учителя, а ученикът ще следи урока от вкъщи, но няма да може да взима участие и да се включва в урока. Той ще изпълнява като съучениците си същите задания, които учителят постави в края на урока. Подчертавам, че за учениците от професионалните гимназии не е разрешена дистанционната форма. При дуалното обучение РУО и РЗИ съвместно ще контролираме дали се спазват противоепидемичните мерки при практическите занятия във фирмите.

– Осигурени ли са медицински кадри в училищата, как може да се справи една медицинска сестра в училище с над 1000 ученици, например?

– Не във всяко училище има медицинско лице и това е проблем не от вчера. Затова е изключително важна тясната връзка с личните лекари. Оптимист съм и знам, че директорите ще се справят, както го направиха при организацията на ДЗИ и НВО – ние се справихме отлично и нямахме случаи на заболяло дете. Истината е, че сега ни чакат повече присъствени дни в училище, но все пак имаме известен опит, не е както беше през месец март. Лятото се провеждаха в училищата и обучения на ученици, които имат затруднения по български и математика, както и клубове по интереси по проект „Подкрепа за успех“ .

– Извън COVID-19 какви ще са приоритетите за следващата година?

– Първият е свързан с резултатите на учениците. Заради по-ниските резултати на българските ученици от международното изследване PISA се обмисля в изпитните варианти да влязат, освен въпроси по български и математика, и по природни науки. Функционалната грамотност на учениците, провокиране на интереса на учениците да учат и непрекъснато да усъвършенстват уменията си и да повишават образователните си резултати – това са нашите приоритети. Освен това ще подкрепяме  креативността, иновациите и творческия подход в образователния процес. Миналата година МОН и РУО поставихме задачата някои училища да повишат резултатите си от НВО или от ДЗИ със съответен брой точки и те го направиха. Но има такива, които намалиха резултатите си. Затова тази година отново стартираме с тази цел – искаме по-добри резултати от учениците. Другият приоритет е работа по Механизма за обхват и редовното посещение на учениците в училища. Цяло лято в РУО сме проследявали всеки ученик защо не е подал заявление за кандидатстване след 7 клас, какви са причините. На бюрото си имам доклади за конкретни деца къде са записани. Благодаря на директорите и на екипите, които свършиха много работа през тези месеци. Благодаря и на директора на ОД на МВР, с когото работим добре. Полицаи ще има във всяко училище на 15 септември. Всеки директор може да се свърже със съответния инспектор по район и да поиска съдействие, когато е необходимо. Добре е да има по-голямо полицейско присъствие през годината около училищата.

-Колко първокласници влизат в клас тази година?

-3040 са първокласниците в Пловдив и 5514 са в областта. Вярвам, че с желание всички ученици от 1 до 12 клас ще прекрачат прага на училище. Препоръката тази година е тържествата да бъдат за първи, пети и осми клас.

Как ще започне първият учебен ден и какви са посланията на началника на РУО – Пловдив Иванка Киркова към учители, ученици и родители вижте ВИДЕОТО

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Как предпочитате да гласувате?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...