Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » Крупна сделка в куриерския бранш: КЗК разреши на GeoPost да придобие Speedy
Бизнес Бизнес под карантина

Крупна сделка в куриерския бранш: КЗК разреши на GeoPost да придобие Speedy

Крупна сделка в куриерския бранш: КЗК разреши на GeoPost да придобие Speedy
Крупна сделка в куриерския бранш: КЗК разреши на GeoPost да придобие Speedy

Една от последните прегради преди очакваната от борсовите участници у нас сделка за придобиването на куриерската компания „Спиди“ от страна на френската GeoPost вече отпадна.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде зелена светлина за сделката след продължила няколко месеца проверка. Но операцията трябва да бъде одобрена и от пред националния орган по конкуренция на Румъния.

При всички положения обаче, при сегашната пазарна капитализация на българския куриер от 142,65 млн. лв. на Българската фондова борса се задава сделка, която може да е от обема на оборота на борсата за цели 5 месеца, показват изчисления на Investor.bg.

В хода на производството КЗК е изискала становища и информация за ефекта на сделката върху конкуренцията на съответните пазари от секторния регулатор Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и основните конкуренти на участниците в сделката.

Според КРС наличието на конкуренция на пазара и значителният брой участници, предоставящи куриерски услуги, не дава основание да бъде направен извод, че нотифицираната концентрация би довела до изкривяване на конкуренцията на пазарния сегмент като цяло и в частност по отношение на куриерските услуги за чужбина. В тази връзка не можело да се очаква, че след осъществяване на сделката Geopost SA ще има съществени конкурентни предимства пред другите участници на пазара.

„Спиди“ АД разполага със значителен дял от българския пазар на неуниверсалните пощенски услуги от 29,3% от общите приходи от сегмента в България за 2019 г., съгласно годишния доклад на КРС. Пощенската мрежа на „Спиди“ АД се състои от над 450 офиса и автоматични пощенски станции според информация, публикувана на електронната страница на дружеството. От друга страна, така наречените „интегратори“, като DHL, UPS, FEDEX, не разполагат чрез местните си партньори или дъщерни дружества със съпоставими пазарни дялове и обхват на пощенската мрежа в страната.

Купувачът GeoPost S.A. е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Франция. Става дума и за холдингово дружество по отношение на дружествата, опериращи основно под марката DPD group, с капитал от над 701 млн. евро.

„Спиди“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите и капитал от 5,377 млн. лева, разпределен в 5 377 619 броя поименни и безналични акции с номинална стойност от 1 лев. Капиталът на дружеството е разпределен между „Спиди груп“ АД (65,09%), „ГеоПост“ С.А. (24,81%) и множество физически и юридически лица (10,1%)

Капиталът на „Спиди груп“ АД е в размер на 1,482 млн. лева, разпределен в 1 482 200 броя обикновени, поименни и налични акции с номинална стойност от 1 лев. Мажоритарен акционер е Валети Мектупчиян с 67,13% от капитала на дружеството, който упражнява едноличен контрол върху същото.

Сделката по придобиването ще се осъществи по силата на упражняване на „Кол опция“, предвидена в рамковия инвестиционен договор, сключен между GeoPost, „Спиди Груп“ АД и Мектупчиян на 22.09.2014 г. След упражняването на „Кол опцията“ френската компания ще придобие допълнително 45% от акциите на „Спиди“ АД, като неговото акционерно участие ще достигне 70% от капитала.

Предвид обстоятелството, че „Спиди“ АД е публично дружество, в срок от 14 дни от приключването на горепосочената покупка на акции от страна на френската компания, уведомителят, като акционер със 70% от капитала на „Спиди“, може да регистрира търгово предложение (Задължително търгово предложение) към всички миноритарни акционери, собственици на акции с право на глас в „Спиди“ АД, за да закупи техните акции.

Ако в резултат на задължителното търгово предложение (ако е приложимо) GeoPost придобие поне 95% от акциите в капитала на „Спиди“ АД, дружеството ще има право да отправи предложение за закупуване на оставащите 5% от акциите от капитала на „Спиди“ АД от другите акционери. Това право може да се упражни в срок от три месеца от последния ден на Задължителното търгово предложение. В същия период, „ГеоПост“ ще бъде задължено да приеме всяко предложение, отправено от миноритарен акционер, който иска да продаде акциите си на него.

Сделката е пример на следвания от GeoPost бизнес модел, който се основава на сътрудничество с местен партньор в държавите, в които то не е представено. След плодотворно сътрудничество със „Спиди“ АД, концентрацията ще позволи на Geopost да интегрира напълно „Спиди“ АД в рамките на DPD мрежата, да приложи своите собствени процеси и най-добри практики с цел да направи оперирането на мрежата към, във и от България по-безпроблемно и по-ефективно, особено по отношение на услугите по международна доставка.

В резултат на настоящата сделка GeoPost ще има възможност да се конкурира по-ефективно с основните си конкуренти – UPS, DHL, FedEx/TNT, които извличат значителни конкурентни предимства от тяхната пълна вертикална интеграция и техните по-цялостни мрежи както в териториите на приемане, така и на доставяне.

Според френската компания България е един растящ и динамичен пазар, който позволява на Geopost да диверсифицира услугите си географски и да намери допълнителни двигатели за растеж на настоящите му дейности в Европа. А с големия ръст на електронната търговия сделката ще позволи на Geopost да подпомогне „Спиди“ АД в осъществяването на прехода към един ориентиран повече към крайния клиент (BtoC) и международно фокусиран модел.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Ще се ваксинирате ли срещу коронавирус?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...