Quantcast
Новини Пловдив » Община » Румяна Толова пита кмета има ли съветници в комисиите за 2 обществени поръчки
Община Пловдив

Румяна Толова пита кмета има ли съветници в комисиите за 2 обществени поръчки

Румяна Толова
Румяна Толова

Съветничката от Кауза Пловдив Румяна Толова внася питане до кмета Здравко Димитров включени ли са общински съветници в комисиите за обществените поръчки за обновлението на Небеттепе и за изглаждането на детски ясли и гради по порграма „Региони в растеж“. За включването на съветници в тези комисии има решения на Общинския съвет. Следва пълният текст на питане на Толова:

ПИТАНЕ

ОТ

РУМЯНА ТОЛОВА

общински съветник от ППГОС „КАУЗА ПЛОВДИВ“

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

 

Като общински съветник съм избрана с подкрепата на жителите на гр. Пловдив и отстоявам и защитавам техните интереси.  Настоящото питане е във връзка с решение Nº 177, взето с протокол Nº 11 от 22.07.2020г.  за проект „По крепостните стени на Филипопол“ , по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и решение Nº 193, взето с протокол Nº 12 от 05.08.2020 г. за вземане на решение за увеличаване стойността на собствения принос в бюджета на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  за завършване на втория етап „Многофункционална зала с басейн, топла връзка, с прилежащата им инфраструктура и вертикална планировка“ на обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов” – сграда 1, ул. „Лютиче” №2, УПИ I -училище, кв.445 по плана на Първа градска част север, град Пловдив“.

Според решение Nº177, взето с протокол Nº 11 от 22.07.2020г. , т.3, се възлага на Кмета на община Пловдив в комисията по подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП да включи по един общински съветник от политически представителните групи на общинските съветници, посочен от ръководствата им и един нечленуващ в група общински съветник.

Според решение Nº 193, взето с протокол Nº 12 от 05.08.2020 г. : т. 3. Възлага на Кмета на община Пловдив в комисията по ЗОП да включи по един общински съветник от политически представителните групи на общинските съветници, посочен от ръководствата им и един нечленуващ в група общински съветник, посочен от Председателя на Общински съвет – Пловдив.

 

В тази връзка, на основание чл. 80 ал.1 и чл.81 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пловдив, моля да получа устен и писмен отговор на следващата сесия на Общинския съвет на следните въпроси:

 

1.      На какъв етап са обществените поръчки по проект „По крепостните стени на Филипопол“ , по Приоритетна ос 6: „Регионзлен туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и обществената поръчка за основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ „Любен Каравелов” – сграда 1, ул. „Лютиче” №2, УПИ I -училище, кв.445 по плана на Първа градска част север, град Пловдив“?

2.      Включени ли са общински съветници в комисиите по провеждане, оценка и класиране на следните обществени поръчки:

o   по проект BG16RFOP001-6.002-0014 „По крепостните стени на Филипопол“ , по Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. ?

o    Обществена поръчка Nº 18ДГ755/ 21.08.2020 г. по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ?

3.      Ако не са включени, каква е причината да не бъде спазено решение на Общинския съвет?

4.      Кои са упълномощените лица да назначат комисиите и да проведат следните обществени поръчки:

o   по проект BG16RFOP001-6.002-0014 „По крепостните стени на Филипопол“ , по Приоритетна ос 6: „Регионзлен туризъм“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. ?

o   Обществена поръчка Nº 18ДГ755/ 21.08.2020 г. по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ?

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

Мария Капон ПИМК БИЛД
Мусала Софт

Категории

Времето

Анкети

Одобрявате ли състава на служебното правителство?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...