Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » Работодатели искат нови мерки за подкрепа на бизнеса
Бизнес България

Работодатели искат нови мерки за подкрепа на бизнеса

Работодателите предлагат нови мерки за намаляване на негативното въздействие на коронакризата върху дейността на предприятията и върху икономиката на България при втората вълна на COVID-19 и са убедени, че ново затваряне на бизнеси не може повече да се прави без едновременно с това да се обявят мерки за подкрепа на компаниите и хората. Предложенията са изложени в писмо на представителните на национално равнище организации на работодателите в България – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев и министъра на икономиката Лъчезар Борисов, съобщи bTV.

Сред предложенията е прилагането на европейската възможност за помощ под формата на подкрепа за непокрити фиксирани разходи – постоянните разходи, направени от предприятията през допустимия период, които не са покрити от печалбата през същия период и които не са покрити от други източници, като застраховка, временни мерки за помощ или подкрепа от други източници.

Интензитетът на помощта не надвишава 70 на сто от непокритите фиксирани разходи, с изключение на микро- и малките предприятия, при което размерът на помощта не надвишава 90 на сто от непокритите фиксирани разходи.Общият размер на помощта не надвишава 3 милиона евро на предприятие. Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на предприятие; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение.

Работодателите изтъкват, че такава подкрепа, препоръчана от ЕК и вече прилагана в редица европейски страни, може да бъде бързо осъществена/администрирана от Националната агенция по приходите. НАП може да създаде такава функционалност на интернет страницата си за отдалечено заявяване, разполага с необходимата информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и административния капацитет за бързо осъществяване на плащанията, смятат работодателите. Друго тяхно предложение е за помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски, което също е възможно по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на COVID-19 на ЕК, като помощта се отпуска преди 30 юни 2021 г. и крайната дата на отсрочването може да бъде 30 юни 2021 г.

Според работодателите Министерството на финансите, както и НАП разполагат с достатъчно експертен капацитет, както и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми, така че от една страна приходите в бюджета да не бъдат сериозно засегнати, а от друга страна в бизнеса да останат ликвидни средства, които да се използват за покриване на текущи разходи, запазване на заетост и стимулиране на потреблението, които в момента са основните негативни последици от кризата.Предлага се и създаване на алгоритъм за отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски в определен процент, приложим за фирми, които имат реализиран спад в оборота, проследимо от Справките – декларации за ДДС, подавани в НАП или от други източници на информация.

Спадът в оборота със съответната функционалност в портала на НАП може автоматично да се изчислява и да показва допустимата сума и срок за отсрочване на задълженията към НАП, посочват работодателите./ПловдивПрес

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Ще се ваксинирате ли срещу коронавирус?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...