Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » Екология » Бесапарските възвишения и Попинци стават защитени зони
Екология Регион Стамболийски хисаря

Бесапарските възвишения и Попинци стават защитени зони

Бесапарските възвижения.
Бесапарските възвижения.

Започна процедура по обявяване на две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ в Пловдивска област –  Бесапарските възвишения и Попинци. Частично двете защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000» са разположени на територията на населени места от Пловдивска област. Зона Бесапарски възвишения попада в землищата на на гр. Кричим, община Кричим и селата Куртово Конаре, Ново село и Триводици, община Стамболийски, а Попинци – в землищата на селата Красново, Мало Крушево, Кръстевич, община Хисаря и с. Драгомир, община Съединение.

Проектите на заповеди са публикувани на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), а освен това са на разположение в административната сграда на екоинспекцията. Двете защитени зони се обявяват с цел опазване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на ценни типове природни местообитания и на видовете и техните популации, разпространени в тях. В тях са предвидени редица забрани и ограничения, както и мерки за постигане целите на опазване.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проектите на заповеди и в едномесечен срок да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедите режими. С цел популяризирането им сред населението, РИОСВ – Пловдив, вече е изпратила до кметовете на засегнатите общини изготвените проекти и карти, показващи местоположението на защитените зони спрямо имотните граници от кадастралните карти/картите на възстановената собственост.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Ще се ваксинирате ли срещу коронавирус?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...