Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г.
Бизнес Пловдив

Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г.

Дирекция "Местни данъци такси" в Пловдив
Дирекция "Местни данъци такси" в Пловдив

Стартира кампанията за заплащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2021 г.

Сроковете за плащане на задълженията са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА – ако е на две равни вноски:
Първа вноска – до 30.06.2021 г.
Втора вноска – до 01.11.2021 г.
/на предплатилите за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – ако е на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2021 г.
За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.
За четвърто тримесечие – до 01.11.2021 г.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ – се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:
В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „МДТ”

РАЙОН АДРЕС РАБОТНО ВРЕМЕ
„ЦЕНТРАЛЕН” ул. „Радецки” №18А 08.00 ч. – 17.30 ч.
„ЮЖЕН” бул.”Македония” №73А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„СЕВЕРЕН” бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ЗАПАДЕН” ул.”Вечерница”№ 1А 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ИЗТОЧЕН” бул.”Шести септември” № 274 08.30 ч. – 16.30 ч.
„ТРАКИЯ” бул.”Освобождение” № 63 08.30 ч. – 17.00 ч.

Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви 441400
Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100
Такса за битови отпадъци и лихви 442400
Данък върху превозните средства и лихви 442300
Туристически данък и лихви 442800

По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;
На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;
На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg;

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, на посочените телефони:
Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;
Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947;
Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg./ПловдивПрес

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

Покажи резултатите

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...