Quantcast
Новини Пловдив » България » Здравният министър разпореди при какви мерки срещу COVID-19 ще гласуваме на 4 април
COVID-19 България Важно

Здравният министър разпореди при какви мерки срещу COVID-19 ще гласуваме на 4 април

Снимкаа е илюстративна

Министерството на здравеопазването разпространи заповед с указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19“. Същите са изпратени днес до всички институции, участващи в организирането на изборния процес.

Указанията включват инструкции как правилно се поставя маска, какъв дезинфектант да се използва в изборните секции. Също така са посочени мерките и действията по отношение на сградата, в която се намират избирателните секции.

Освен това са посочени мерките и действията по отношение на членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал, въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др.

От ключово значение за постигане на целите е спазването на посочените
противоепидемични мерки, които са:
– Правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и
устата (от основата на носа до брадичката), от всички участници в изборния процес
през целия период;
За правилна употреба на защитна маска за лице трябва да се спазват следните
инструкции:
– Преди поставяне на маската ръцете се измиват със вода и сапун или се обтриват
с дезинфектант за ръце.
– Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците
ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
– След сваляне на защитната маска ръцете незабавно се измиват с вода и сапун или
се обтриват с дезинфектант за ръце.
– Веднага след сваляне защитната маска за лице за еднократна употреба се
изхвърля в кош за отпадъци.
– Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни или е с нарушена
цялост.
– Защитната маска за еднократна употреба не се носят повторно след сваляне.
– Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния
процес;
– Периодична дезинфекция на ръцете на участниците в изборния процес;

Препоръчва се да се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие или
частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно
указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците,
между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите. В случай, че ръцете са видимо
замърсени е необходимо първо да се измият с вода и сапун за поне 20 сек.

Дезинфектантите за ръце следва да са разрешени от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на интернет страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.
Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.
– Периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в
избирателната секция.

Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често
докосваните повърхности, като например маси, дръжки на врати и прозорци, парапети,
ключове за осветление и много други, в зависимост от спецификата на конкретното място.
Дезинфектантите, които се използват следва да са с вирусоцидно действие или
частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и да са разрешени от Министерство на
здравеопазването, видно от издадено разрешение за предоставяне на пазара, вписано в
Регистъра на биоцидите.

Цялата заповед четете ТУК

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПП ВОЛЯ ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Ще се ваксинирате ли срещу коронавирус?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...