Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » EVN иска нови цени на тока и парното от 1 юли
Бизнес Важно Енергетика

EVN иска нови цени на тока и парното от 1 юли

Сградата на EVN в Пловдив
Сградата на EVN в Пловдив

В съответствие с нормативната уредба регулираните дружества от групата на EVN България – Електроразпределение Юг, EVN България Електроснабдяване и EVN България Топлофикация, ще внесат в КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) до края на месец март 2021 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2021 г., съобщиха от пресцентъра на дружествата.

Предложените от „Електроразпределение Юг“ ЕАД цени ще са определени на база одобрените с ценовото решение от 01.07.2020 г. от КЕВР необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с:

 • разликата между прогнозните количества пренесена енергия, заложени в текущия ценови период и реално достигнатите
 • разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Българската независима енергийна борса и цената постигната на борсовия сегмент „Ден напред“
 • разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции
  инфлационен индекс
 • разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия.

Ценовото заявление на EVN България Електроснабдяване ще отразява настъпилите промени, свързани с либерализацията на електроенергийния пазар в България, както и принципите за качествено клиентско обслужване. Предложението ни е новите цени, които ще са в сила от 01.07.2021 г., да отчитат обективно необходимите приходи на EVN България Електроснабдяване за обезпечаване на лицензионните задължения и за осигуряване изпълнението на дейности, възложени със закон, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

В предложените за утвърждаване нови цени на електрическата енергия от краен снабдител са калкулирани:

 • Разходи за закупуване на електрическа енергия за осигуряване на потреблението на битови клиенти на ниско напрежение
 • Компонента за дейността крайно снабдяване, определена като процент от утвърдената средна покупна цена за електрическа енергия
  За поредна година дружеството ще подаде искане до КЕВР за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

Ценовото заявление на EVN България Топлофикация ще включва:

 • действащата към датата на подаването на заявлението регулирана цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД
  норма на възвръщаемост на капитала – на база на приетата от регулатора в решение Ц-28/01.07.2020 г.
 • разходи, свързани с либерализацията на електроенергийния и газовия пазар;
 • разходи за балансиране съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР и разходи за изпълнение на наложените задължения за енергийни спестявания в резултат на държавната политика за енергийна ефективност
  разходи за закупуване на емисии въглероден диоксид
 • разходи за достъп до електропреносната мрежа за произведеното количество електрическа енергия.

В случай че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2021 г.) настъпят промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Очаквате ли предсрочни парламентарни избори скоро?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...