Quantcast
Новини Пловдив » Регион » Център за работа с деца от улицата откриха в Карлово
Карлово Регион

Център за работа с деца от улицата откриха в Карлово

Центърът за деца в Карлово

Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) откриха в Карлово.

Поредната социална услуга, предоставяна от Община Карлово, е комплекс от превантивни дейности, свързани с попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата. В новия център ще се работи индивидуално с детето и неговото семейство. Ще бъдат оказвани консултации и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Целите в работата на ЦРДУ са предотвратяване ранното отпадане от училищната система; неглижиране здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата; прекратяване всякакви форми на експлоатация, насилие и противообществени прояви.

Възрастовата граница на ползвателите в ЦРДУ е деца от 3 до 18 години. Това предположи изграждането на детска площадка със съвременни съоръжения ударопоглъщаща настилка за децата между 3 и 12 години. Осигурен е и достъпен маршрут за хора в неравностойно положение. Центърът разполага и с мултифункционално спортно игрище. Основната сграда е двуетажна. На първия етаж са всички кабинети и помещения за работа и хранене на децата, както и обслужващите зони, кабинетите за персонала, оборудваното перално и санитарно-битовите помещения. На втория етаж са кабинетите за специалисти – педагог, възпитател и др., стаи за индивидуална работа и почивка. Те могат да се използват както за обучителни занимания, така и като ателиета по интереси (музика, рисуване, компютри). Обрудването е съобразено с образователния характер на дейностите – учебна дъска, чинове, шкафове за учебни пособия).

Центърът е изграден със средства по ОП „Региони в растеж“. Стойност на проекта, стартирал на 8 май 2020 година с продължителност 22 месеца, е 1 481 288,21 лева. Приключването на дейностите по проекта е предвидено за 8 март 2022 година.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

Мария Капон ПИМК БИЛД
Мусала Софт

Категории

Времето

Анкети

Одобрявате ли състава на служебното правителство?

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...