Quantcast
Новини Пловдив » Градът » Пловдивският университет с план за равнопоставеност между жените и мъжете
Градът Образование Пловдив

Пловдивският университет с план за равнопоставеност между жените и мъжете

ПУ "Паисий Хилендарски"

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, първи сред висшите училища и научни организации в България, прие План за равнопоставеност между жените и мъжете. В него са разработени конкретни цели, области на интервенция и мерки за четиригодишния период от 2021 г. до 2024 г., изведени след обстоен предварителен анализ и оценка на състоянието по отношение на равнопоставеността в институцията.

Основната цел на документа е да установи институционалната рамка за насърчаване на равнопоставеността в образователните, научноизследователските, трудовите и социалните взаимоотношения сред университетската общност и едновременно с това да повиши осведомеността по въпросите на равенството, да подкрепи жените в академичната им кариера и да подобри баланса между половете в различни дисциплини.
Планът е разработен в рамките на проект SPEAR (Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност), който е финансиран от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е член на консорциума на проекта, който включва 11 партньорски организации от 9 европейски държави и е координиран от Университета на Южна Дания.

Три са водещите цели, заложени в Плана: интегриране на принципите за равнопоставеност в университетските политики и отчитане на резултатите от постигнатата интеграция; повишаване на осведомеността по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете, както и изграждане на колективна култура за нулева толерантност към репресия или насилие, основани на пола; отчитане на аспектите на равнопоставеността в образователните и изследователски дейности, както и при съчетаването на професионалния и личния живот.

Сред 36 конкретни действия за реализиране на целите, очертани в Плана, са заложени обучения, курсове, дискусии, менторски програми и други мерки, предназначени да помогнат на преподавателите, студентите и персонала при съчетаването на академичната работна среда със семейния живот, например чрез улесняване на работата от дома и предлагане на повече възможности за гъвкави режими на работа и учене. Предвидени са също така лекции и обучения, свързани с равнопоставеността за всички членове на академичната общност, мониторинг на броя на мъжете и жените, които получават финансиране и участват в проекти, както и рационализиране и допълване на политиките и университетски нормативни документи, които имат отношение към равните права на жените и мъжете в академичните среди.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Какво мислите за изнесените в протокола от проверката на НЗОК констатации:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...