Quantcast
Новини Пловдив » Градът » До месец започва обновяването за 12 млн. лв. на „Гладно поле“
Градът Община Пловдив

До месец започва обновяването за 12 млн. лв. на „Гладно поле“

Проекти за над 300 млн. лв. се реализират в Пловдив в момента.

„В Пловдив за първи път се реализират толкова много проекти – 27 на обща стойност над 300 млн. лв. Привлечените средствата по оперативни програми на Европейския съюз са 5 пъти повече, като финансирането е безвъзмездно.“ Това заяви зам.-кметът по строителство Пламен Райчев по време на отчета за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020. Той съобщи, че до месец ще да стартират обектите в „Гладно поле” по „Региони в растеж”.

„Успяхме да спасим близо половината от средствата – 40 милиона лева, които в началото на нашия мандат бяха под въпрос. Бяхме изправени пред трудността да реализираме проекти, чийто реален период е за 3-4 години. За много кратко време ги задвижихме и през март 2020 г. внесохме проектите, за които вече имаме подписани договори с ОП „Региони в растеж“ и приключили процедури“, заяви още Пламен Райчев.  Той благодари на екипа на Община Пловдив, който в края на 2019 година  спаси почти провалената програма.

Само за година общината успя да проведе 20 обществени поръчки и да стартира проекти по пет обособени позиции. С 4 милиона лева ще се санират пет блока в Пловдив. Вторият проект е за реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в детските градини „Каменица“ и „Зорница“, който е на стойност около 8,7 млн. лв. и изграждане на 74 социални жилища. За обновяване на градската среда в карето между булевардите „Източен“ и „Шести септември“ в район „Централен“ има проект на стойност 10 милиона лева. Тук влизат дейности, свързани с реконструкция, рехабилитация на пътната мрежа и ще се изградят нови детски площадки.

Петият проект касае квартал „Гладно поле“ и той е на стойност почти 12 милиона лева, с които ще бъдат ремонтирани улици в района. Там предстои изграждане на нова улична мрежа на: бул. „Санкт Петербург“ /северно платно/ – от ул. ‚Богомил“ до бул. „Освобождение“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка от ул. „Богомил“; Реконструкция, включително разширяване на улица „Лев Толстой“ /от ул. „Генерал Радко Димитриев“ до ул. „Богомил“/; Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ /от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“/ и ул. „Радко Димитриев“ /от ул. Лев Толстой до ул. „Георги Странски“/ улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи“.

„Срокът на изпълнение на позициите е средно около 600 дни. В края на 2023 година ние  трябва да приключим с изпълнението на тези проекти“, подчерта Райчев.

Потенциалните инвестиции по реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година надхвърлят 1,4 млрд. лева, като в това число са средствата от бюджета на европейските програми, от бюджета на общината и държавата и частните инвеститори, отчете координаторът на проектите Мариета Танкова.

В рамките на Интегрирания план са определени три зони на въздействие – „Първа градска част” с преобладаващ социален характер, „Гладно поле“ – с потенциал за икономическо развитие и „Централна гара“ – с публични функции с висока обществена значимост.

По отношение изградената образователна инфраструктура, то включва ремонт, реконструкция или изграждане на следните обекти: СУ Любен Каравелов – сграда 1 и 2; ДГ „Снежанка“; ДЯ „Детски смях“; ДГ „Перуника“; нова детска градина на ул. „Богомил“.

„Реализацията на проектите допринася и за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура, като за целта беше ремонтирана сградата  на Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие , изграден беше и Център за временно настаняване на лица и семейства“, обясни Мариета Танкова.

В момента администрацията подготвя изработването на План за интегрирано развитие на общината  (ПИРО), като за разлика от ИПГВР няма да има концентрация на зоните само в централна градска част, а ще бъдат разпределени на територията на всички райони. „По този начин свръх инвестициите няма да са за сметка на районите, където инфраструктурата изостава. Усвояването на европейските средства трябва да е балансирано, така че да са насочени във всички райони, за да няма дисбаланс в икономическото развитие“, коментира още Пламен Райчев.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Анкети

Какво мислите за изнесените в протокола от проверката на НЗОК констатации:

Покажи резултатите

Зареждане ... Зареждане ...