Quantcast
Новини Пловдив » Асеновград » МИГ Куклен-Асеновград подписа първи договор по ПРСР
Агро Асеновград Бизнес Куклен Регион

МИГ Куклен-Асеновград подписа първи договор по ПРСР

Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

На 23.07.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров и Райчо Гунгалов – земеделски производител, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общата стойност на проекта е 94 500 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 47 250 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на производствени активи за земеделското стопанство” по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“.


Проектното предложение предвижда закупуването на нова и модерна земеделска техника за обработване на почвата и прибиране на реколтата за стопанството на „ЗП Райчо Гунгалов“, като с реализиране на проектните дейности ще бъдат постигнати следните резултати: внедряване на нови продукти,  процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални активи в стопанството, насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на замеделски продукти, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, посредством намаляване на енергоемкостта при работа, разкриване на нови работни места.
Крайният резултат, очакван от реализацията на проекта е създаване на конкурентноспособно земеделско стопанство, което ползва модерни технологии и прилага високи стандарти за добри хигиенни и производствени практики.
Това е първият подписан договор по мерки от Програма за развитие на селските райони от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Куклен- Асеновград.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

Кауза Пловдив
ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

  • Не, в парламента ще влязат същите политически сили и ситуацията ще е орел, рак и щука 38%
  • Да, 47-ият парламент ще успее да излъчи стабилно мнозинство и редовно правителство 26%
  • В парламента ще влязат още малки формации и положението ще стане още по-лошо 19%
  • Не ме интересува, писна ми от избори! 17%

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...