Quantcast
Новини Пловдив » Градът » Община Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи
Градът Калояново Пловдив Регион

Община Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи

Община Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи
Община Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи

Община Пловдив подкрепя Калояново в работата с рискови групи втора година чрез Комплекса за социални услуги за деца и семейства. КСУДС-Пловдив има свое изнесено работно място в Калояново от две години и за този период социалните работници са подкрепили над 45 семейства, с които са проведени почти 500 индивидуални консултации и терапевтични сесии. Специалистите работят в насока превенция на изоставянето, приемна грижа, социална рехабилитация и интеграция. Проведени са множество работни срещи с представители на детски градини и училища на територията на община Калояново.

През 2020 г.  най-голям е делът на случаите по превенция на изоставянето. Благодарение на съвместните усилия на социалните работници и родителите, нито един дете не е разделено от своето семейство. През 2021 г. 6 семейства са получили материална подкрепа под формата на хранителни пакети и бяла техника.

Атанаска Бакалска, която е старши експерт “Социални дейности“ в Община Калояново подчерта, че съвместната работа с Дирекция „Социално подпомагане“ на Община Пловдив и КСУДС е изключително ефективна. Общите ни усилия и подкрепата на Веселина Ботева и Недка Петрова за развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва европейските и националните принципи на хуманност и  осигурява достъпни и качествени социални услуги в общността, интеграция съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за ефективно социално включване.

„Изнесено работно място се приема от хората в риск като неутрална и защитена среда. То им дава спокойствие да доверят проблемите си и да получат помощ“, коментира Лазар Атмаджов, социален работник от Центъра за обществена подкрепа.

Предстоят да се реализират още много идеи като ранен скрининг на езикови и говорни затруднения сред децата от начална и предучилищна възраст; провеждане на групи „Музика в действие“ с родители и деца; организиране и провеждане на „Раздавалник“; организиране и провеждане на „Топъл обяд“.

Нуждите от социални услуги на децата и семействата в община Калояново са обхванати многопластово и гъвкаво. На територията на изнесеното работно място, разположено в центъра на с. Калояново, в непосредствена близост до жителите, те мога да бъдат консултирани и подкрепени. Също така екипът на КСУДС – Пловдив използва възможността да достигне до потребителите в естествената им среда, като провежда срещи в домашни условия, в училище, в общността. Услугите се предоставят от различни специалисти – социален работник, психолог, логопед, музикотерапевт, рехабилитатор, юрист – с богат и многообразен опит и в зависимост от конкретната потребност.

Този механизъм на взаимодействие осигурява лесен достъп до услугите и допринася за реализирането на правата на децата и техните семейства, а в рамките на изминалите 2 години се затвърди като добра иновативна практика на междуобщинско сътрудничество.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

Кауза Пловдив
ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

  • Не, в парламента ще влязат същите политически сили и ситуацията ще е орел, рак и щука 38%
  • Да, 47-ият парламент ще успее да излъчи стабилно мнозинство и редовно правителство 26%
  • В парламента ще влязат още малки формации и положението ще стане още по-лошо 19%
  • Не ме интересува, писна ми от избори! 17%

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...