Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » Агро » МИГ „Куклен-Асеновград“ проведе обучение на малкия и среден бизнес за подобряване на производствения капацитет
Агро Асеновград Бизнес Куклен Регион

МИГ „Куклен-Асеновград“ проведе обучение на малкия и среден бизнес за подобряване на производствения капацитет

Местна инициативна група Куклен – Асеновград проведе обучение по Мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ от СВОМР, финансирана от ОПИК 2014-2020 чрез ЕФРР“

На 08 октомври 2021 г. в гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50 се проведе обучение във връзка със стартирала процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП (малки и средни предприятия) от територията на МИГ „Куклен-Асеновград“, финансирана от ОПИК 2014-2020 чрез ЕФРР от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Куклен-Асеновград“.

Мярката е част от Приоритет 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика в региона на МИГ Куклен-Асеновград, Специфична цел 2:   Диверсификация на  местната икономика чрез насърчаване на предприемачеството, конкурентоспособността и производствения капацитет на предприятията от неземеделските сектори от Стартегията по ВОМР.

Целта на мярката е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване и устойчиво развитие на местен бизнес на територията на МИГ Куклен, Асеновград, който да осигурява заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите.

Обучението е част от планираните дейности за 2021 година, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. За участие бяха поканени местни лидери от нестопанския сектор и заинтересовани лица.

В три отделни модула, съгласно предварително разработена програма, участниците бяха поетапно запознати с процедурата за подбор на проекти по мярката, административното съответствие и допустимост и техническата и финансова оценка на проектното предложение

Събитието премина при засилен интерес на присъстващите. Споделиха се добри практики в открита дискусия.

На обучението присъстваха ръководството на фирми „Техно акташ“ АД, „Абор“ ЕООД, „Блуред“ ООД и „Янев и Яневи“ ООД, като бенефициенти, сключили договор от предходен прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, които споделиха добри практики.

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

Кауза Пловдив
ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

  • Не, в парламента ще влязат същите политически сили и ситуацията ще е орел, рак и щука 38%
  • Да, 47-ият парламент ще успее да излъчи стабилно мнозинство и редовно правителство 26%
  • В парламента ще влязат още малки формации и положението ще стане още по-лошо 19%
  • Не ме интересува, писна ми от избори! 17%

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...