Quantcast
Новини Пловдив » Градът » Шефът на ВиК: Почваме Южния обходен колектор и „Модър-Царевец“ напролет
Важно Градът Мнения

Шефът на ВиК: Почваме Южния обходен колектор и „Модър-Царевец“ напролет

инж. Огнян Кулишев
  • Спецзвено ще следи за незаконни отклонения и манипулирани водомери
  • Пия вода от чешмата, пловдивчани да са спокойни
  • 1,5 – 2 млрд. лв. са нужни, за подмяна на мрежата в град Пловдив и областта, казва управителят на ВиК Пловдив инж. Огнян Кулишев

Инж. Огнян Кулишев е управител на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив от 20.08.2021 г. Застава начело на дружеството, в което е работил повече от 30 г. Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) – гр. София, специалност „Водоснабдяване и канализация” с профил  „Мрежи и съоръжения” с образователна-квалификационна степен „магистър-инженер“. Бил е проектант, началник район, ръководител ПТО и главен инженер във „ВиК“ ЕООД-Пловдив. Работил е по проектирането и реализирането на водния цикъл на община Асеновград и на водния цикъл на община Пловдив.

Управляваното от инж. Огнян Кулишев „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Интервю на Спас КУЗОВ

 


– Инж. Кулишев, цената на еленергията скача лудо през последните месеци. Успява ли ВиК Пловдив да си плати тока?

– Всички водоснабдителни дружества работят с одобрени от КЕВР цени на услугите, които предоставят на гражданите. Залегналите в бизнес плановете финансови параметри са определени при стабилни стойности на материали, горива и електроенергия – преди пазарите „да полудеят“. Разходите за ток са с най-голяма тежест при формирането на крайната стойност на питейната вода.

ВиК дружествата предлагат на гражданите ВиК услуги на регулирана цена, а купуват електроенергията от свободния пазар. Това води до съществен финансов дисбаланс в дружествата в момента и ВиК-Пловдив не прави изключение. Цената на водата няма да се променя до края на годината. Държавата обаче трябва да разработи и приеме механизъм как да продължи да осигурява питейна и течаща вода на гражданите, следвайки политиката за социална поносимост на услугата.

Дори и стабилно дружество като „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив изпитва сериозни затруднения при сегашните 3 пъти по-високи сметки за ток,

а без обявената държавна компенсация от правителството, дружеството не би се справило в тази ситуация. Надяваме се да се вземат нужните мерки цените на електроенергията да се нормализират, за да не се налага да стигаме до преструктуриране на проекти, които целят да доставят по-качествени ВиК услуги на гражданите.

Напоследък по високите етажи в Пловдив като че ли налягането понамаля. Да не пестите от тока на помпените станции?

– ВиК-Пловдив поддържа постоянни стойности на налягането в мрежата си. Не пестим от тока, ако трябва директно да отговоря на въпроса. Но ускореното развитие на града в последните 2-3 г. с нови бизнес инвестиции, с разширение на промишлените и жилищни площи, с разрастването на населението в Пловдив, съчетано с изключително амортизираната и остаряла водопроводна мрежа, води до недостиг на вода по високите етажи в т.н. „час пик“ с увеличена консумация. В тези зони дружеството изготви програма за подмяна на мрежата, която вече стартира. Като пример мога да дам смяната на стари с нови водопроводи по бул. „Хр. Ботев”, бул. „Копривщица”, „Коматевско шосе, бул. „Никола Вапцаров” и др. Проектът е пред завършване, той стана факт с финансиране, отпуснато от „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

– В какво финансово състояние заварихте ВиК – Пловдив, г-н Кулишев?

– При стъпването ми в длъжност финансовото състояние на дружеството беше задоволително – без задължения, но и без резерви.

– С какво качество е водата на Пловдив, вие пиете ли от чешмата?

– Пловдивчани могат да са спокойни, че физико-химическите показатели на питейната вода отговарят на действащата нормативна база за качеството й. За това се грижат от нашия Лабораторно-изпитателен комплекс, който е с акредитация от ИА „БСА”, а мониторингът се реализира съвместно с РЗИ – Пловдив. На годишна база от общо деветте пункта за пробовземане от мрежата на града са взети и изследвани над 220 контролни проби, а към тях се добавят и над сто проби от четирите помпени станции „Юг”, „Север”, „Изток-1”, „Изток-2” и ПСПС „Храбрино”. Искам да подчертая, че при всичките проби не са констатирани отклонения от качеството. Аз и моите колеги пием вода от чешмата, чието качество ни е работа да  контролираме.

– Колко от водата, която добивате, се губи по мрежата? Колко изтича и колко се краде?

– Що се отнася до загубите, те никак не са еднотипни. Ние ги делим на цели пет вида: от аварии, от неправилно отчитане на водомери, от кражби на вода (незаконни отклонения), търговски загуби (фактурирани, но неплатени водни количества) и технологични загуби.

Убедени сме, че най-големите и най-трудно предвидими загуби – тези от аварии, ще намалеят при подмяна на мрежата. Наясно сме обаче с реалността

А тя е, че за подмяна на цялата водоснабдителна мрежа е необходима национална стратегия и осигурено финансиране, тъй като това не е по силите на нито едно водоснабдително дружество. Според анализи на МРРБ са необходими 14 млрд. лв. за България и приблизително 1,5 – 2 млрд. лв. за град Пловдив и областта. В същото време продължаваме да работим по програма на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив, залегнала в Бизнес плана за периода 2017 – 2021 г., за подмяна на общите водомери на консуматорите, в зависимост от метрологичната годност на всеки един уред. Много разчитаме на гражданска активност, защото контролните водомери, т.е. тези по апартаментите в Етажната собственост, трябва да се  следят от абонатите за метрологичните срокове и те да предприемат стъпки за подмяната или тарирането им в съответните центрове за това. Добре е гражданите да знаят, че за целта трябва да се свържат с ДАМТН – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор или частни водомерни работилници. Междувременно създаваме контролно звено, което ще има основна задача да следи за незаконни отклонения, манипулирани водомери, като санкциите за установени нарушения ще са сериозни. Предвиждаме да напомняме на нашите абонати за неплатени суми.

– В момента цената на водата в Пловдив е сред най-ниските в страната, ще поскъпне ли и кога?

– Предстои КЕВР да утвърди бизнес плановете на водоснабдителните дружества за периода 2022-2026 г. В тях са заложени параметри за нови инвестиции и намаляване на загубите. КЕВР ще се произнесе на какви цени ще предлагаме ВиК услуги на жителите на Пловдив и областта в следващите 5 г. Очакваме цената на водата за битовите потребители да остане най-ниска в страната, каквато е и в момента.

– Кои са най-важните инфраструктури проекти, които не търпят отлагане, за да се подобри качеството на водата в Пловдив?

– „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив е бенефициент по програма ОПОС 2014-2020 г. с европейско финансиране. В основата на проектите залегнаха регионалните прединвестиционни проучвания, направени от МРРБ. В момента тече изготвянето на работни проекти от спечелилите конкурса по Закона за обществените поръчки (ЗОП) фирми. От изключително важно значение е изграждането на Южния обходен колектор и съпътстващите водопроводи – подмяната на магистрален и изграждането на нов хранителен  водопровод по бул. „Ал. Стамболийски”. Плановете ни са строителството да започне през пролетта на 2022 г.  Друг стратегически проект за нас е пробивът „Модър-Царевец”, който е част от подмяната на магистралните водопроводи от помпена станция „Юг”.

– Ще стартира ли в обозримо бъдеще брадясалият проект „Въча“? Беше спрян поради съмнения в експертизата на предварителното проучване. Вие имате ли мнение по този проект и какво е, ако не е тайна?

– „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив подкрепя новите инвестиции в сферата на ВиК услугите и няма как да е иначе, защото заедно с община Пловдив и другите общини в Пловдивска област имаме обща цел. Проект „Въча” не е нов за нас, нито за пловдивчани, напротив. Предвид актуалната ситуация е изрично необходимо да се съобрази от хидравлична гледна точка мрежата на града, с оглед на новото захранване от каскада „Въча”. Ще има сериозна работа и за да се предвиди статутът и евентуалната консервация на съществуващите помпени станции, захранващи към момента Пловдив. Тъй като водоснабдителната система „Въча” е от типа гравитачна, т.е. без прекомерен разход на електрическа енергия, тя става още по-актуална с оглед освобождаването на цените на електричество. Това гарантира дългосрочна устойчивост на проекта. Оставаме отворени за този проект и ще изразим нашето становище, когато получим конкретни данни за него.

– Кога Пловдив ще има Южен обходен колектор, а не при всеки по-силен държд части от града да се превръщат в реки и езера?

– Реализирането на проекта за Южен обходен колектор е стратегически важен заради перспективата за разширение на града и непрекъснатия процес на строителни инвестиции за жилищни и обществени сгради. Чрез тази инвестиция ще се постигне качествено разтоварване на действащата канализационна мрежа от централните и южните части на града.  За реализацията й вече има избран изпълнител и е сключен договор за инженерингово възлагане. След одобрението на работния проект от ресорните институции ще стартира и строителството, като разчитаме това да се случи през пролетта на 2022 г.

– В един от последните си дни като управител Спартак Николов обяви началото на мегапроект за подмяна и изграждане на нови ВиК мрежи на стойност над 137 млн. лв. и обяви, че няма никакви финансови корекции по процедурите. Проверихте ли проведените поръчки?

– Извършена е проверка по всички поръчки. Към момента оспорваме финасови корекции на част от процедурите, касаещи независим строителен надзор, за които общият обем е 169 хил. лева. Имаме основателни очаквания, ако не изцяло, то за частично решение в наша полза.

– Един от големите проблеми, които наследявате, е замърсената с манган вода в Брестовица, а проектът за подмяна на мрежите там беше спрян от ВиК холдинга. Какво решение ще търсите за водата на това село?

– Възстановяването на нормалното водоснабдяване на с. Брестовица е приоритетно за нас. В тази връзка искам да информирам, че от последните направени проби от ЛИК към „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив и РЗИ – гр. Пловдив, същите  са в норма и отговарят на изискванията по физико-химични показатели. Към момента, подаваната към нашите абонати в с. Брестовица вода е  със стойности от < 2 μg/dmдо 2,8 μg/dm3   при допустими 50 μg/dm3. За устойчивото разрешаване на проблема и предотвратяване на бъдещи такива ангажирахме доказани капацитети в областта на пречистването на води, за извършване на проектиране и изграждане на ПСПВ на помпена станция „Брестовица 2”. Очакваме и резултатите от възложеното от Община „Родопи“ проучване на нов водовземен участък. В готовност сме да стартираме направата на нови сондажни кладенци и ПСПВ. Като по-дългосрочен проект предвиждаме и подмяната на разпределителната и довеждащата мрежа на с. Брестовица. Инженеринговият проект, изготвен от предишното ръководство на ВиК-Пловдив, е спрян, тъй като не е бил защитен аргументирано и е получил отказ за финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Търсим решение на този наболял проблем, при изготвянето на цялостен проект от Община „Родопи“ и получаване на разрешение за строеж, ВиК-Пловдив като съвъзложител ще кандидатства за финансиране пред ВиК Холдинга. Оптимисти сме, че благодарение на добрите взаимоотношения с „Български ВиК холдинг” ЕАД този наболял проблем скоро ще бъде решен.

– Села като Кръстевич, Добралък и др. са на воден режим. Какво ще направите, за да решите този проблем?

– За с. Кръстевич ще се търсят възможности за ускоряване реализацията на изготвения от Община Хисаря проект, който е за допълнително водоснабдяване на селото. В момента тече работното проектиране за подмяна на довеждащата мрежа, която е част от деривацията на новото водоснабдяване. След изпълнението на този проект, считам, че жителите на с. Кръстевич ще разполагат със съвременна и надеждна водоснабдителна система. За останалите населени места с недостиг на вода през летния сезон, заложихме в Бизнес плана на дружеството извършване на рехабилитация на мрежата, прецизна автоматизация на нашите системи, а където е възможно и увеличаване на подаваните водни количества. Държа да подчертая, че към момента нямаме населени места в Пловдивска област с режимно водоснабдяване.

– Направихте ли вече кадрови промени във ВиК – Пловдив, и ще има ли още?

– Вече е утвърдена нова структура и ръководния персонал е назначен. Всеки управител на дружество е в правото си да сформира ръководен екип, с който да реализира стратегията си за развитие. За сега не предвиждам други промени.

– Кой охранява обектите на ВиК – Пловдив? Появиха се публикации с внушения, че фирма, близка до президентски съветник е на път да поеме тази дейност?

– ВиК – Пловдив има договор с охранителна фирма, който изтича на 5 януари догодина. Затова сме обявили процедура по ЗОП с предмет: „Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на „ВиК”  ЕООД – гр. Пловдив”. Тя стартира на 4 ноември 2021 г. по всички изисквания и разпоредби на ЗОП, до 16 ноември тече срок за подаване на оферти от участниците. Категорично не отговаря на истината твърдението, че вече има избран изпълнител. Изискванията към участниците в състезанието са да са доказани професионалисти в областта, да са учавствали в ОП, да са изпълнили договорите си без претенции от страна на възложителя. Цялата информация по тази поръчка е обществено достъпна на електронната платформа за обществени поръчки ЦАИС. Водоснабдяването е от дейностите с висока обществена значимост и висок риск. Изключено е да се правят компромиси по отношение на охранителните дейности на обектите и дейността на ВиК като цяло. В тази връзка бе назаначен нов координатор по сигурността в дружеството, работил повече от 30 г. в системите на МВР, доказал се като отличен професионалист. Ръководството на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив работи за интереса на гражданите при предоставянето и получаването на ВиК услуги и категорично се разграничава от опити на трети лица за въвличането на дружеството в спекулации и внушения, с които се преследват политически дивиденти.

– Професионално или политическо е вашето назначение? Поехте поста без конкурс.

– Целият ми трудов стаж е преминал във ВиК сектора, повече от 30 години съм работил във „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив. Започнал съм като проектант, след което бях ръководител на експлоатационни райони, главен инженер и сега управител. Вероятно професионалните аргументи, знания и умения имат своята стойност. Оставям на Вас да прецените.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Категории

Времето

До кога ще изкара новият кабинет?

Покажи резултатите

Начална дата: 17.12.2021 @ 10:52 | Крайна дата: 17.01.2022 @ 12:00

Зареждане ... Зареждане ...