Quantcast
Новини Пловдив » Бизнес » МИГ Куклен- Асеновград подписа първи договор за помощ по процедура 7.2
Асеновград Бизнес Куклен Регион

МИГ Куклен- Асеновград подписа първи договор за помощ по процедура 7.2

Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 25.11.2021 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров , в присъствието на изпълнителния директор Илица Даскалова и Община Куклен, представлявана от Христо Божинов заместник кмет на община Куклен, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 75401.52лв., което представлява 100% финансиране по проектното предложение е за реализирането на проект „Изграждане на игрище за футбол на малки врати ” по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 на „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

С тези средства ще бъде извършено изграждане и оборудване на спортна инфраструктура, предназначена за обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности.

Предвиждат се дейности по извършване на Строително -монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване , съгласно изготвения инвестиционен проект. Неговата цел е изграждането на модерна и функционална среда за спорт.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД

Категории

Времето

Ще променят ли политическата ситуация поредните предсрочни парламентарни избори?

  • Не, в парламента ще влязат същите политически сили и ситуацията ще е орел, рак и щука 38%
  • Да, 47-ият парламент ще успее да излъчи стабилно мнозинство и редовно правителство 26%
  • В парламента ще влязат още малки формации и положението ще стане още по-лошо 19%
  • Не ме интересува, писна ми от избори! 17%

Начална дата: 01.09.2021 @ 17:40 | Крайна дата: 01.10.2021 @ 17:40

Зареждане ... Зареждане ...