Майонеза Краси
Новини от Пловдив » Бизнес » Ето какви мерки ще предложи правителството на превозвачите
Бизнес България Важно Транспорт

Ето какви мерки ще предложи правителството на превозвачите

От правителствената пресслужба публикуваха мерки, които кабинетът предлага на превозвачите след месеци работа, както е видно от задействаните процедури:

1. Цени на горивата за бизнеса – намаляване цената на био-добавката

МТС е постигнало договорка с “Националната асоциация по биогорива в България”, че компаниите ще предоставят за българския пазар добавката със 150-200 долара на тон по-ниско от цената на спот пазара. Предложението важи за юли, август и септември 2022. Така цената за добавката за българските потребители ще бъде изключително конкурентна. България е един от водещите производители на биогорива в Европа и това ни позволява да се възползваме от ситуацията, което е в интерес на българските потребители. По този начин очакваме ефектът от биодобавката върху крайната цена на горивата да бъде силно намален.

2. Цени на горивата за бизнеса: Премахване на акциза за природен газ, втечнен нефтен газ (ВНГ) и метан; Това ще даде възможност за намаляване на цената на килограм ВНГ от 34 стотинки/кг. допълнително на тези горива, които много от българските превозвачи използват, както и много крайни собственици на автомобили.

3. Цени на горивата за бизнеса: Намаляване на ДДС на природен газ, втечнен нефтен газ (ВНГ) на 9%;

Тази мярка се допълва и с вече обявената мярка за покачване на минималния праг за задължителна регистрация по ДДС до праг от 100,000 лв., с което се създаде облекчение за малките транспортни фирми.

4. Законодателни промени във връзка с неточно отчитане през тол системата

Поставен проблем от превозвачите: Санкционират се с компенсаторни такси – глоби превозвачи дори и когато не работят бордовите устройства и съответно – не ес подават данни в тол системата.

Предприетите от МРРБ действия – изготвен и съгласуван е ЗИД на ЗП, както и на ЗДвП. Внесен е в МС и предстои да бъде разгледан на заседание на 18.05.2022 г., ще бъде разгледан от НС. С този законопроект се променя механизмът на санкционирането, като се въвежда справедлив и облекчен метод на разграничение на неволните от истинските нарушения.

Когато не функционира системата, законът е категоричен, че никой нищо не заплаща. Във всички останали случаи на изключено устройство на невнимание или дължащо се на техническа повреда, ще се прилага нов механизъм, без санкция на превозвачите. Дава им се възможност да декларират чрез своя доставчик, че се касае за техническа грешка и ще заплатят определена в Тарифата такса – от т.нар. „максимална тол такса“.

5. Осигуряване на предвидимост при промяна на тарифите на тол системата:

Направено е предложение от превозвачите да се осигури предвидимост на промените в тарифата и обхвата на тол таксуването, като се даде минимум 6 месеца транзитен период, в който превозвачите да могат да изменят договорите си и да предвидят евентуалното увеличение в цената на услугите си.

Взето е предвид, като изменението в тарифата е оповестено повече от 6 месеца, преди въвеждането й, още при първата комуникация с превозвачите.

6. Поставен проблем от превозвачите: съмнения в работата на Тол системата:

В тази връзка още през февруари 2022 в
МРРБ със съдействието на МЕУ са създадени
две работни групи, които са извършат:
• правен и икономически анализ на
сключените договори между Агенция „Пътна
инфраструктура“ и трети лица във връзка с
дейността по електронно събиране на пътни
такси, с цел установяване на
законосъобразност на възложените дейности
и поетите ангажименти;
• технически одит на дейността на
Национално тол управление за периода на
въвеждане на Смесената система за
електронно пътно таксуване в Република
България до настоящия момент, който одит
ще има за задача да разгледа системата за
пътно таксуване, както от гледна точка на
съответствие на софтуерните решения с
изискванията на закона, на приложимата
подзаконова нормативна уредба, на
изискванията на приложимия стандарт за
пътно таксуване и заданието, по което е
изработена системата.
Работата на работните групи продължава и
МРРБ очаква писмени доклади, въз основа
на които, в зависимост от констатациите, ще
се предприемат мерки и действия.

7. Поставен проблем от превозвачите: да се
предвиди механизъм, с който транзитният
трафик да се ограничава/насочва само по
автомагистрали и пътища – първи клас, като
се забрани преминаването им през
алтернативни маршрути по пътища – Втори и
трети клас, които не са предназначени и
проектирани да издържат подобно осово
натоварване.
Предприети действия от МРРБ: Това
предложение е обсъдено, но европейското
законодателство забранява мерки, които да
бъдат по-неблагоприятни за превозвачите от
други държави – членки спрямо собствените
ни превозвачи.
Изключено е да се говори и за въвеждането
на по-скъпи ставки за преминаване на пътя
за транзитния трафик, тъй като и това е
категорично забранено от Европа.

8. Промени във връзка със системата за
компенсиране и субсидиране на
обществения транспорт
Един от начините да се стимулира ползването на обществен транспорт е да се
компенсират разликите в цените на билетите
за различни социални групи. Констатациите
на Министерството на транспорта и
съобщенията са, че системата на
разпределение на компенсации и субсидии
действаща към момента позволява различни
тълкувания и не добри практики. В
поредицата от срещи между министър
Николай Събев и превозвачите, проведени
след 10 май, участниците в срещите стигнаха
до извода, че е най-добре да се следват
стриктно разпоредбите на Регламент
1370/2002 на ЕС.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Категории

Времето

Защо „умря“ ремонтът на Околовръстното шосе на Пловдив?

  • Защото бившата власт, начело с ГЕРБ, заложи капан и парите за ремонти на пътища свършиха 40%
  • Защото този обект не е приоритет на новото правителство и няма да бъде финансиран скоро, както стана със свлачището над Храбрино 30%
  • Защото свършиха парите в държавата 19%
  • Въпросът е манипулация. Пловдивските депутати ще направят всичко възможно този обект да бъде финансиран с приоритет, защото е важен за развитието на Пловдив и региона. 7%
  • Заради рязкото поскъпване на строителните материали и войната в Украйна 4%
  • Не ме интересува, аз не карам по Околовръстното. 1%

Начална дата: 11.04.2022 @ 10:16 | Крайна дата: 11.05.2022 @ 10:16

Зареждане ... Зареждане ...