Майонеза Краси
Новини от Пловдив » Асеновград » МИГ „Куклен Асеновград“ проведе обучение на територията на община Куклен през юни 2022 г.
Агро Асеновград Куклен Регион

МИГ „Куклен Асеновград“ проведе обучение на територията на община Куклен през юни 2022 г.

В началото на юни 2022 г. в гр. Куклен, Лекционна зала, НЧ „Никола Вапцаров-1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 се проведе еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“ на тема: “Кандидатстване по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“.

МИГ „Куклен-Асеновград“ активира процедура за прием на проектни предложения по същата мярка дни преди провеждане на обучителната среща.

Целта на обучението бе повишаване капацитета на местната общност за разработване и управление на проекти към СВОМР. Като в рамките на обучението бяха представени основните изисквания към проекти финансирани от ПРСР 2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР, попадащи в обхвата на Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград (цели, обхват, допустими кандидати и дейности, разходи, критерии за оценка по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“). В това число се наблегна и на подготовка на проектно предложение: формуляр, документи; работа с ИСУН: регистрация, подаване на проектно предложение; Администриране на договори, финансово изпълнение и отчитане. Мерки за информиране и публичност;

На обучението взеха представители на заинтересованите страни от територията на МИГ Куклен-Асеновград (ЗП, граждани, фирми, читалища/НПО, представители на публичните власти).

Обучението премина в презентиране, събеседване и дискусии с представителите на местната общност.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Категории

Времето

Да има ли ограничение от 3 часа за паркиране на коли на инвалиди в Синя зона?

Покажи резултатите

Начална дата: 09.08.2022 @ 14:44 | Крайна дата: 09.09.2022 @ 14:44

Зареждане ... Зареждане ...