Новини от Пловдив » Регион » Перущица и Кричим вече имат обща компостираща инсталация
Екология Кричим Перущица Регион

Перущица и Кричим вече имат обща компостираща инсталация

Успешно приключи изпълнението на инвестиционен проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци“ в партньорство между Общините Кричим и Перущица, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 Отпадъци.

Кметовете на Перущица и на Кричим, Мария Витанова-Вълканова и Атанас Калчев, прерязоха днес лентата на обекта.

Основана цел на проекта е намаляване на количеството депонирани отпадъци, генерирани от двете общини чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.
Инсталацията е за открито компостиране в покрити редове с улеи и принудителна аерация, а крайният продукт, който се очаква да бъде получен е „компост“.

В рамките на проекта е закупено мобилно оборудване, включително камион за разделно събиране на зелените отпадъци на териториите на двете общини, като събирането ще се извършва по график.
С изпълнението на този проект, ще се подпомогне постигане на целите на двете общини-партньори, за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци и съответно изпълнението на задълженията, произтичащи от разпоредбите на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците.

Друга не по-маловажна цел, която се очаква да бъде постигната е намаляване на количествата на депонираните битови отпадъци, което от своя страна да доведе до намаляване на разходите на общините за плащането на задължителните отчисления за всеки тон депониран отпадък, които към момента представляват значително перо за сметка на такса битови отпадъци.
Уверени сме, че с общите усилия на общинско ръководство и гражданите, този търсен ефект ще бъде постигнат, защото той е от съществено значение, както за общината, така и за населението, във финансово отношение, а именно – запазване размера на такса битови отпадъци за ползвателите на услугата.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Дондукова или Вазова да се казва градската градина зад Природонаучния музей, обновена с близо 5 млн. лева?

Покажи резултатите

Начална дата: 24.04.2024 @ 19:09 | Крайна дата: 24.05.2024 @ 19:09

Зареждане ... Зареждане ...