По думите му силният трус и последвалите вторични земетресения ще генерират серия от неблагоприятни процеси – например свлачища. Така районът ще бъде уязвим още дълго време.

„Ние нямаме подобен тип разломи и в това отношение сме една по-слабо активна територия. В периферията сме на районите, където протича бурна тектонична активност. От друга страна, в България има немалко разломи, които са доказано активни и опасностите са големи“, припомни проф. д-р Янко Герджиков.

По думите му Врачанската зона нерядко „оживява“ и то със силни трусове. „Другата трансгранична сеизмичност е активиране на запад в посока Мраморно море. Ако се спазва традицията при тези процеси в западна посока, то ще бъде в още по-голяма близост до нашата територия“, уточни геологът.

Проф. д-р Янко Герджиков обясни, че винаги има риск, но не може да се предвиди земетресение, защото науката все още не успява да намери инструменти, чрез които „да предсказва“ трусове. „Методът, който е известен и се използва за проучване на разломни зони, е този на палеосеизмологията. Методът използва едно предварително изследване на разломната среда с геофизични проучвания. С хиляди, десетки хиляди години, може да се проследи историята на приплъзванията в разломите зони. Записаната сеизмичност не датира много години назад“, пояснява геологът. По думите му има много методи за превенция, но най-важното е да се спазват строителните норми, което се отнася и за България.

„Жилищното и инфраструктурно строителство трябва да е съобразено с известните разломи. За съжаление, у нас много разломи не са добре проучени“, каза проф. д-р Янко Герджиков. По думите му България е една от малкото страни в Европейския съюз, която няма геоложка служба, в която специалисти да работят за наблюдение и анализ на проблемни зони.