майонеза „Краси“
Новини от Пловдив » Асеновград » Местна инициативна група Куклен-Асеновград проведе обучение
Асеновград Куклен Регион

Местна инициативна група Куклен-Асеновград проведе обучение

  • МИГ Куклен- Асеновград проведе еднодневно обучение в село Леново, община Асеновград за местната лидери и заинтересовани страни

Обученията са част от планираните дейности по проекта на МИГ „Куклен-Асеновград“ за подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2023-2027 година по процедура BG06RDNP001-19.610, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

За участие бяха поканени местни лидери от нестопанския , стопанския и публичния сектор, както  и заинтересовани лица.

Обучението беше предназначено за предоставяне на актуална информация по прилагане на подхода ВОМР , обсъждане на основни възможности и механизми сред заинтересованите страни за конкурентноспособно развитие на територията, както й изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти.

При засилен интерес представители от различни сектори задаваха въпроси и се интересуваха от дейността на организацията, от новите възможности, които предоставя програмен период 2023-2027 и програмите които се планира да бъдат включени в новата Стратегия на МИГ „Куклен-Асеновград“.

Заинтересованите лица получиха експертна информация и набор от информационни материали, които да послужат за реализиране на бъдещи проектни намерения.

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

ПИМК БИЛД
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Българското Черноморие или в чужбина?

  • На родното Черноморие е най-хубаво 33%
  • Отивам в Гърция, там е по-чисто и няма намръщени сервитьори 32%
  • Не обичам морето, тръгвам към Родопите или Балкана 20%
  • В Южна Италия цяла седмица излиза по-евтино от уикенд в Созопол 15%

Начална дата: 01.07.2023 @ 15:56 | Крайна дата: 01.08.2023 @ 15:56

Зареждане ... Зареждане ...