майонеза Kраси
Новини от Пловдив » Бизнес » РИОСВ – Пловдив: Пътят през гората на Гребната е на „Макском“, всичко е законно
Бизнес Важно Градът Община Пловдив Пловдив Важно Транспорт

РИОСВ – Пловдив: Пътят през гората на Гребната е на „Макском“, всичко е законно

  • Изгражда се второстепенна улица с дължина 257 метра в имот общинска публична собственост

Както вече ПловдивПрес писа, през гората край Гребната база се прокарва ново шосе, което излиза съвсем близо до скъпарско имение.

На мястото е изсечена широка полоса, направен е изкоп, а тежка техника полага чакълена настилка. Строителният обект обаче не е обозначен по никакъв начин и не става ясно кой и на базата на какви разрешения прокарва този път през сърцето на парка.

ПловдивПрес изпрати сигнал до РИОСВ – Пловдив със запитване по случая. От Регионалната инспекция по околната среда и водите незабавно са извършили проверка на място и изпратиха до редакцията информация за строежа. 

„В РИОСВ – Пловдив има извършена процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие за „Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация…“, преписка № ОВОС-1425/2023 г., в обхвата на който се включва и изграждане на новообразувана улица.

РИОСВ – Пловдив е издала Решение № Пд-ОС-25 от 09.06.2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение, публикувано на сайта на екоинспекцията, раздел „Защитени територии и биоразнообразие“, подраздел „Натура 2000“, списък „Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по чл.18 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ“ (линк: https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/Reshenie_OS_25_2023.pdf).“, пише в писмото на Инспекцията. 

От документите по решението за ОВОС става ясно, че възложител на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на въпросния терен са „Макс пропърти груп“ ЕООД, „Джия бийч“ ООД, „Оксон Груп“ ООД и „Пирин Рент“ ЕООД с управител Максим Митков. 

Във връзка с Вашия сигнал на следващия ден, 07.12.2023 година, екоинспекцията извърши проверка на място за осъществяване на контрол по издаденото горецитирано решение.

При нея беше установено, че се изгражда улица с дължина 257 метра в имот, който е общинска публична собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“.

В момента на проверката се извършват изкопни работи и полагане на настилка. В частта на имота, в която се изгражда улицата, от ОП „Градини и паркове“ е извършено премахване на дървесната и храстова растителност, като за това е представена заповед на кмета на община Пловдив от 01.11.2023 година. Констатирано е, че за обекта има издадено разрешение за строеж № 246/02.11.2023 г. на община Пловдив“, съобщават още от РИОСВ – Пловдив.

Инспекцията е изпратила писмо до кмета на община Пловдив, с което, на основание чл. 112 от Административнопроцесуалния кодекс, да се предприемат действия по компетентност във връзка с прилагане изискванията на Закона за устройство на територията по отношение на издадените разрешения за строеж и законосъобразното изпълнение на строежа.

В писмото екоинспекцията моли общината да извърши проверка по случая, като информация за резултатите от нея и предприетите действия да бъде предоставена на РИОСВ – Пловдив и на редакцията на ПловдивПрес.

От Решението за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху околната среда и съгласуване на проекта за изменение на ПУП – ПРЗ и справка в кадастралната карта ставя ясно, че теренът, на който се изгражда въпросният нов път е общинска собственост. Промените в ПУП показват, че съседният на него голям парцел е частна собственост с предвидено ново ниско застрояване на две еднофамилни жилища с площ приблизително 800 кв. м. в южната част на терена.

На задната граница на отсрещния терен с изграденото на него имение, се намира парцел от декар и половина, също частна собстевност, предназначен за жилищно и обществено-обслужващо застрояване и обръщало за новообразувана улица тупик с ново ниско застрояване.

Основна пътна артерия в района има изградена – улица „Свети Валентин“ и тя е директно свързана с началото на бул. „6-ти септември“, минава между Гребния канал и хотел „Лендмарк“, новостроящото се трасе явно има друга, спомагателна цел, с оглед на предстоящо ново строителство в района.

 

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Да се премести ли Альоша от Хълма на освободителите?

  • Не, Альоша е паметник на загиналите войни във Втората световна война 55%
  • Да, паметникът е тотем на една окупационна армия 24%
  • Това е палиативен проблем, Пловдив има много по-важни проблеми за решаване 13%
  • Въпросът трябва да се постави на широко обсъждане и референдум 8%
  • Не ме интересува 1%

Начална дата: 25.01.2024 @ 18:33 | Крайна дата: 26.02.2024 @ 8:29

Зареждане ... Зареждане ...