Новини от Пловдив » България » Кой кой е в служебния кабинет на Димитър Главчев
България Важно Политика Посоки

Кой кой е в служебния кабинет на Димитър Главчев

Димитър Главчев

Държавният глава Румен Радев определи председателя на Сметната палата Димитър Главчев за кандидат за служебен министър-председател.

Димитър Главчев е роден в София. Магистър по международни икономически отношения и по счетоводна отчетност от Университета по национално и световно стопанство. Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Димитър Главчев

Притежава над 30 години професионален стаж в областта на одита, финансовия контрол и счетоводството. Повече от 20 от тях са в областта на независимия одит, включително ангажименти за договорени процедури по проекти, финансирани от ЕС.

Народен представител и член на Комисията по бюджет и финанси от 41-ото до 46-ото Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси и председател на Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор в 41-ото Народно събрание.

Председател на 44-ото Народно събрание за периода 19 април 2017 – 17 ноември 2017 г. Заместник-председател на 43-ото Народно събрание. Председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране в 41-ото Народно събрание. Ръководител на делегациите на Интерпарламентарния съюз, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в 44-ото Народно събрание.Избран за председател на Сметната палата на 28 юли 2023 г. от 49-ото Народно събрание.

Людмила Петкова е номинирана за служебен вицепремиер и министър на финансите.

Тя е родена през 1967 година. Безспорен капацитет в областта на финансите, с над 30 години опит в областта на данъчната политика и управлението на публичните финанси.

Людмила Петкова

Има магистърска степен по „Икономика и управление на търговията“ от Университет по национално и световно стопанство. От 2014 година Петкова заема поста директор на Дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите. От 2013 до 2014 година е била заместник-министър на финансите. Има професионален опит като началник на отдел и заместник-директор на дирекция в Национална агенция за приходите.

Калин Стоянов е номиниран за служебен министър на вътрешните работи.

Той е роден на 28 април 1981 г. в Бургас. Висшето си образование завършва през 2003 г. в Академия на Министерство на вътрешните работи в София, а през 2009 г. специалност „Право“ в Бургаски свободен университет.

Калин Стоянов

Постъпва в системата на МВР през 2003 г. като разузнавач в отдел “Икономическа полиция” при РДВР Бургас. От 2009 г. до 2011 г. заема последователно длъжностите разузнавач в сектор “Престъпления в икономиката” и в сектор “Трансгранична организирана престъпност” към отдел БОП – Бургас. От 2011 г. до 2016 г. е разузнавач в ГДБОП и в отдел “Криминална полиция” към ОДМВР – Бургас.

Многократно е награждаван с обявяване на благодарност и писмени похвали от името на Директор на ОДМВР – Бургас, Директор на ГДБОП и Председател на ДАНС.

От 2016 г. до 2018 г. e преназначен на длъжност началник на РУ – Приморско при ОДМВР – Бургас. През 2018 г. е назначен на длъжност началник на отдел в ГДБОП – МВР. От май 2021 г. е назначен за директор на ГДБОП. На 6 юни 2023 г. е назначен за министър на вътрешните работи.

Виолета Коритарова е номинирана за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството.

Била е изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Има дългогодишен опит в системата.

Виолета Коритарова

Инж. Виолета Коритарова е експерт с опит в областта на геодезията и геоинформационните системи, инвестиционното планиране, поземлените имоти и регистри, е записано на сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Тя е дългогодишен служител на Агенцията, като преди това е работила в Министерството на земеделието и горите и в Министерството на образованието и науката.

Инж. Виолета Коритарова е магистър по Геодезия, фотограметрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Има редица професионални квалификации в Нидерландия, Австрия и Германия.

Инж. Виолета Коритарова е била изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 20 юни 2018 г. до юни 2023 г.

Ивайло Иванов е номиниран за служебен министър на труда и социалната политика.

Много добре познат специалист е в областта на социалното дело, той е настоящ директор на Националния осигурителен институт (НОИ).

Ивайло Иванов

Ивайло Иванов е роден на 21 февруари 1967 г. в Тетевен. Завършил е висше икономическо образование в Стопанската академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов с магистърска степен по финанси и кредит през 1993 г. През 2008 г. се дипломира като магистър по право в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград, се посочва в сайта на НОИ.

В периода 2003-2016 г. работи в Агенцията за социално подпомагане, като до септември 2009 г. е заместник-изпълнителен директор, а след това е назначен за изпълнителен директор.

От юни 2016 г. до септември 2017 г. заема поста заместник-министър на труда и социалната политика и отговаря за политиките за защита при безработица, насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, трудово право, обществено осигуряване, безопасност и здраве при работа и социалната сигурност. Наблюдава и координира дейността на Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Има дългогодишен професионален опит и в сферата на застраховането.

На 19 септември 2017 г. е избран от Народното събрание за управител на Националния осигурителен институт.

Атанас Запрянов е номиниран за служебен министър на отбраната. Роден е на 16 април 1950 г. в село Драгойново, Първомайско.

Атанас Запрянов е завършил военно училище във Велико Търново, добре познат е, каза Главчев в президентството при представянето на структурата и състава на проекта на кабинет. По думите му Запрянов е бил военен представител на България във Военния комитет на НАТО, настоящ заместник-министър.

Атанас Запрянов

Атанас Запрянов е генерал-лейтенант от запаса, се посочва на интернет страницата на Министерството на отбраната.

Запрянов е бил заместник-министър в две правителства – от юли 2016 г. до януари 2017 г. и от май 2017 г. до април 2021 г.

В миналото заема различни командни и щабни длъжности в Свързочни войски на Българската армия. Бил е началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите и Представител на Началника на Генералния щаб на Българската армия във военните комитети на НАТО и ЕС.

Владее английски език.

Ивайло Върбанов Ценов е номиниран за служебен министър на външните работи.

Има солидни връзки с Виена, където е работил като консул 15 години. Притежава и добри връзки с местното правителство, като именно този мотив е бил водещ за избирането му, имайки предвид, че именно Австрия е против влизането на България в Шенген по суша. В момента е съветник, завеждащ Консулска служба към Посолството на Република България във Виена, Австрия, гласи информацията в сайта на МВнР.

Мария Павлова е номинирана за служебен министър на правосъдието.

Мария Павлова е доказан специалист в областта си, била е заместник-министър на правосъдието, заместник на главния прокурор.

Мария Павлова

Мария Павлова е придобила магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1996 г., се посочва на интернет страницата на Прокуратурата на Република България. Павлова е следовател в Столична следствена служба в периода от 1998 до 2006 г. След това до 2012 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура. От 2012 г. до 2017 г. е следовател в Националната следствена служба.

В периода 27 януари – 4 май 2017 г. Мария Павлова заема длъжността служебен министър на правосъдието. След това се връща на работа като следовател в Националната следствена служба.

В периода 17 май 2021 г. до 27 май 2022 г. е заместник-министър на правосъдието в две служебни правителства. После отново се връща на работа като следовател, докато на 9 август 2022 г. е назначена за заместник-министър на правосъдието, като остава на поста до 13 юни 2023 г.

На 19 юни 2023 г. Мария Павлова е назначена за заместник главен прокурор при Върховна касационна прокуратура от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Галин Цоков е номиниран за служебен министър на образованието и науката.

Професор д-р Галин Борисов Цоков е магистър по педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщават на сайта си от Министерството на образованието и науката.

Министър Галин Цоков
Снимка: МОН

 

Преподавател е в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, като от 2011 г. е професор по управление на образованието. Директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (от 2016 г.) и ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието“ (2019 г.). Доктор по педагогика с дисертация на тема: „Децентрализация в структурите за управление на образованието на местно ниво – традиции и перспективи“ (1998 г.)

Специализирал е в: Университета UNED, Мадрид (2017 г.); Образователно лидерство в Банкстрийт колеж по образованието, Ню Йорк (2014 г.); специализация по Образователен мениджмънт CEDEFOP Study Visit 326, Валенсия, Испания (2008 г.); Образователен мениджмънт с профил „Организационен мениджмънт в образованието“ в Холандия, Амстердамски университет (2002 г.).

Член е на Комисията за иновативните училища към МОН (2016 г.) и на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на Националната агенция по оценяване и акредитация (от 2018 г.); председател е на Асоциацията на департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България (2022 г.); главен редактор на списание „Педагогика“ (2019 г.).

Участвал е като ръководител, координатор и член в повече от десет международни и национални научни и образователни проекта. Автор е на над 110 научни публикации, издадени в България и чужбина.

От юни 2023 г. Галин Цоков бе министър на образованието и науката в кабинета на Николай Денков.

Д-р Галя Кондева е номинирана за служебен министър на здравеопазването.

Тя специалист хематолог с опит в мениджмънта и изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечения на хематологични заболявания.

Д-р Галя Кондева

Д-р Галя Кондева има над 30-годишен опит, завършва Медицински университет през 1987 г. като специалностите си – Вътрешни болести и Клинична хематология придобива през 1997 г. и 2017 г.През 2008 г. завършва специализация по Здравен мениджмънт.

Член е на Български лекарски съюз. Участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

След своето дипломиране д-р Кондева работи в Работническа болница Бухово и в Отделение по Вътрешни болести към Пета МБАЛ София.

В периода от 2003 г. до 2008 г. е началник отдел към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

От 2008 г. до 2015 г. д-р Кондева работи като лекар в Отделение по трансфузионна хематология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

В следващите две години е лекар по Вътрешни болести и Клинична хематология в Клиника по хематология на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София.

От 2017 г. до 2018 г. е Директор Дирекция към НЗОК.

От 2019 г. д-р Кондева е част от екипа специалисти на ДКЦ Вита София.

Найден Тодоров е номиниран за служебен министър на културата.

Бил е диригент и в Пловдивската опера и филхармония, в Русенската опера и филхармония, от 2017 г. е диригент на Софийската опера и филхармония.

Маестро Найден Тодоров

Найден Тодоров е роден през 1974 година в Пловдив, завършва с отличие музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив и продължава обучението си по оркестрово дирижиране при професор Урош Лайовиц, хорово дирижиране при професор Гюнтер Тойринг и оперно дирижиране при професор Конрад Лайтнер в Университета за музикално и сценично изкуство във Виена.

През 1996 г. е поканен от йерусалимската фондация „Ленард Бърнстейн“ в Академията Рубин в Йерусалим, където специализира при диригента на Израелската филхармония Менди Родан.

През 1997 г. той създава в родния си град фестивала „Тракийско лято”. Година по-късно получава първия си постоянен международен ангажимент – в Хайфа, Израел, със Северно-израелския симфоничен оркестър, където е избран между повече от 150 кандидати за постоянен диригент на оркестъра.

В следващите години Найден Тодоров гостува на сцените на редица от най-големите културни центрове в Европа, Азия, Африка и Америка.

През 2000 г., само на 26 години, е поканен за Музикален директор на Пловдивската опера и филхармония, като се оказва най-младият диригент в България на такава позиция. В периода 2003-2005 г. работи като художествен ръководител на Оперно-филхармонично дружество в Бургас. Няколко години по-късно заема тази позиция и в хор „Дунавски звуци“ в Русе.

В периода 2005-2017 Найден Тодоров е директор на Държавната опера в Русе.

През 2006 г. прави своя дебют с Берлинския симфоничен оркестър и само година по-късно е поканен да дирижира и концертите от турнето на състава в най-големите градове в Япония.

През 2010 г. дебютира и във Виенската народна опера, дирижирайки спектаклите на балета „Лешникотрошачката” от Чайковски с Виенския държавен балет.

През 2013 г. Найден Тодоров се дипломира като мениджър в областта на културата в Нов Български Университет, където през последните години е поканен да изнася лекции.

От 2017 г. е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа – зала „Бозар“ – Брюксел, Музикферайн – Виена, голямата зала на Берлинската филхармония. В концертите си със Софийската филхармония Найден Тодоров работи с някои от най-изявените по света певци и инструменталисти.

Найден Тодоров е работил с всички български държавни оркестри и оперни театри, както и с много чужди оркестри, между които Виенския симфоничен оркестър, Филхармонията на Богота – Колумбия, Оркестъра на Румънското радио и телевизия, Филхармонията на град Токио.

През 2021 г. той издава първата си книга с разкази „Полъх от ангели“.

Заема поста служебен министър на културата в кабинета с премиер Гълъб Донев от 3 февруари до 6 юни 2023 г.

Петър Димитров е номиниран за служебен министър на околната среда и водите.

В момента Петър Димитров е заместник-министър на околната среда и водите. В продължение на 20 години е специалист в областта на екологията и 20 години работи в Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Петър Димитров

Инж. Петър Димитров е роден през 1973 г. Магистър е по хидромелиоративно строителство, със специализации в България, Япония, Германия и Италия, докторант е в Университета по архитектура, строителство и геодезия – Хидротехнически факултет, се посочва на сайта на Министерството на околната среда и водите. В продължение на 20 години работи в най-голямата по териториален обхват Басейнова дирекция в България – Дунавски район. Заемал е различни експертни и ръководни длъжности, като над пет години е бил директор на БДДР.

В периода май-декември 2021 г. и от август 2022 г. до началото на юни 2023 г. е заместник-министър в Екоминистерството в рамките на служебен кабинет.

Кирил Вътев е номиниран за служебен министър на земеделието и храните.

Кирил Вътев е роден на 24 март 1958 г. в село Загражден, Плевенско. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на месопреработвателите и собственик на фирма за производство на месни деликатеси, информират от Министерския съвет.

Вътев има 30-годишен опит в хранително-вкусовата промишленост и животновъдството, бил е председател на Асоциацията на месопреработвателите в България три мандата, неин почетен член и дългогодишен член на Държавната комисия по биологично земеделие. Участвал е в бизнес обучения в Австрия, Германия, Белгия, САЩ, Италия. Кирил Вътев има множество награди и постижения, свързани с професионалната му дейност.

От 6 юни 2023 година е министър на земеделието и храните в кабинета „Денков“.

Георги Гвоздейков е номиниран за служебен министър на транспорта и съобщенията.

В момента е министър на транспорта. Бил е народен представител, заместник-представител на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание.

Георги Гвоздейков
Снимка: Министерство на транспорта

Георги Гвоздейков е авиационен инженер, предприемач и народен представител в 47-ото Народно събрание, се посочва на сайта на Министерството на транспорта и съобщенията. Притежава магистърска степен, инженер по авиационна техника и технологии. Докторант е във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

От август 2022 г. до февруари 2023 г. ръководи „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, създадено от държавата за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ.

От 2018 г. до 2021 г. инж. Георги Гвоздейков работи в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Бил е главен секретар на Българската федерация по Автомобилен спорт от 2013 г. до 2014 г. Създава иновативен бизнес проект за дизайн и производство на въздухоплавателни средства.

От 2014 г. до 2018 г. създава и ръководи иновативен проект свързан с автомобилния спорт, подготовката и обучението на млади рали пилоти.
От 2008 г. до 2013 г. създава и управлява собствен бизнес насочен към проектиране и конструиране на етнографски къщи.

От 1998 до 2011 г. е професионален състезател по автомобилен спорт. Шампион на България за 2003 г. и носител на Адриатическата купа. Участва в създаването на академия за обучение за безопасно и екстремно шофиране „МоторСпорт Академия“.

Удостоен е с Почетен знак на община Твърдица за активна обществена дейност и огромен принос в популяризирането на града и региона.

От 6 юни 2023 г. Георги Гвоздейков е министър на транспорта и съобщенията в кабинета Денков.

Петко Николов е номиниран за  служебен министър на икономиката и индустрията.

Петко Николов е бил председател на Комисията за защита на конкуренцията, на Патентното ведомство, на Агенцията по приватизация, на Национална компания „Индустриални зони“.

Петко Николов

Петко Николов е роден в Ботевград през 1957 г., се посочва на интернет страницата на Патентното ведомство. Магистър е по „Право” от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е валутен, митнически и данъчен контрол, както и наказателноправни науки. Магистър е по финанси от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и доктор по икономика и управление – интелектуална собственост в УНСС.

От 1988 г. е член на Софийската адвокатска колегия и е работил като адвокат.

През 2001 г. е назначен за председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

В периода 2003 – юни 2016 г. е председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Владее английски и руски език.

Росен Карадимов е номиниран за служебен министър на иновациите и растежа.

Той е доцент по право, с дългогодишен юридически опит.В момента е председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

Росен Карадимов

От 7 ноември 2022 година Росен Карадимов е назначен за член на Управителния съвет на Българската банка за развитие от министъра на иновациите и растежа Александър Пулев.

Доц. д-р Росен Карадимов е преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от 1991 г. Титуляр и лектор е на учебната дисциплина Право на интелектуалната собственост. Специализирал е търговско право в Институт „Макс Планк“, Хамбург, Германия. Автор е на две монографии и множество научни публикации във водещи правни издания.

Председател е на Управителния съвет на „Институт за нов икономически напредък“. Член е на работна група „Закрила на интелектуалната и индустриална собственост“ към Съвета по европейски въпроси на Министерски съвет на Република България. Член е на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство на Република България.

Народен представител е в VII Велико народно събрание, участвал е в приемането на Конституцията на Република България от 1991 г. Народен представител е в 36-ото Народно събрание, член на Законодателна комисия и Комисия по национална сигурност, участвал в приемането на ключовите основополагащи закони на съвременното българско търговско и банково законодателство, вкл. Закон за БНБ (1991 г.), Закон за банките и кредитното дело (1992 г.), Търговския закон (1991 г.) Член на законодателния съвет към XXXVII Народно събрание.

Заместник-председател е на Столичния общински съвет 1999-2003 г.

Съветник е в Политическия кабинет на министър-председателя на Република България 2005-2009 г. Адвокат е към САК от 1995 г.

Владимир Малинов е номиниран за служебен министър на енергетиката.

Юрист по образование, към момента е изпълнителен директор и член на управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Владимир Малинов

Роден е в Сливен, завършил е местната гимназия за чужди езици. След това е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. За периода от 2003 до 2010 година работи като старши експерт в дирекция „Международно право“ на Министерство на отбраната. От 2010 година до 2018 година е началник на управление „Правно“ в държавната компания „Булгартрансгаз“.

След смъртта на директора на дружеството, по това време, Георги Гегов, Владимир Малинов заема поста изпълнителен директор. И досега той управлява компанията.

През 2019 г. Владимир Малинов е избран за председател ена Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“, а през януари 2021 г. за член на Борда на директорите на Gastrade S.A. – проектната компания, която изгражда терминала за втечнен газ край Александруполис. Член е и на Борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ – ENTSOG.

От 2018 г. Малинов е член и на Управителния съвет на Българска асоциация „Природен газ“, както и на Настоятелството на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Валентин Мундров е номиниран за служебен министър на електронното управление.

Валентин Мундров в момента е зам.-министър на Министерството на електронното управление, директор е бил на дирекция в „Информационно обслужване “.

Валентин Мундров

Валентин Мундров е професионалист в сферата на информационните технологии с повече от 20 години задълбочен технически опит в разработването, внедряването и поддръжката на сложни информационни системи, се посочва на страницата на Министерството на електронното управление. Притежава експертиза в стратегическото планиране, изграждането и управлението на екипи, проекти и програми.

До този момент Валентин Мундров е бил ИТ консултант в Националната здравноосигурителна каса. В периода между 2013 г. и 2022 г. е работил като директор в дирекция „Софтуерна интеграция“ в „Информационно обслужване“ АД. Бил е експерт в Агенция „Митници“, както и в Министерството на здравеопазването. Има трудов опит и в частния сектор.

Валентин Мундров е магистър със специалност „Индустриално инженерство“ в Техническия университет – София, завършил е и „Електронен бизнес и електронно управление“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той притежава и множество сертификати в областта на информационните технологии.

Евтим Милошев е номиниран за служебен министър на туризма.

За своята 20 годишна кариера Евтим Милошев, изминава пътя от репортер през редактор до сценарист и продуцент, се посочва на страницата на Нова телевизия.

Евтим Милошев

Евтим Милошев е роден на 2 май 1968 г. в София. Завършва Строителния техникум в София. Изкарва задължителната двугодишна казармена подготовка, след нея следва в Университет по архитектура, строителство и геодезия и през 1995 г. защитава магистърска степен по геодезия. Става част от основното ядро на създателите на студентската програма „Ку-Ку“, която се излъчва в ефира на БНТ. Работил е като продуцент на предавания в bTV и БНТ И NOVA.

През 2006 г. Евтим Милошев участва в създаването на продуцентска къща. През 2009 г. Евтим Милошев е сред основателите на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България (АФТП). Член е на Управителния ѝ съвет до 2012 г., когато е избран за неин председател. През 2012 г., Милошев създава продуцентска компания заедно с други продуценти, чиято основна дейност е фокусирана в областта на филмопроизводството.

Евтим Милошев е продуцент на сериали, шоу-програми, публицистични ток-шоу предавания, риалити формати, заснемането на телевизионни реклами и реализирането на театрални спектакли.

След като напуска екипа на Слави Трифонов през 2007 г., заедно с Любо Нейков и Иван Спасов основават продуцентската компания Dream Team Productions, а през 2011 г. заедно с тях и Габриел Георгиев и Dream Team Films. Оттогава екипът му работи по десетки телевизионни формати и сериали, сред които „Комиците“, „Дървото на живота“, „Сървайвър“, „Столичани в повече“, „Дяволското гърло” и още.

Легендарният български баскетболист Георги Глушков е предложен за служебен министър на младежта и спорта.

Георги Глушков

Роден е на 10 януари 1960 г. в Трявна, магистър по „Счетоводство и Контрол“ от Висшия Икономически Университет във Варна. Той е първият българин, играл в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (с отбора на Финикс Сънс) и първият баскетболист въобще от Източния Блок в нея. От 2011 г. е президент на Българската федерация по баскетбол. От 2014 г. е и член на борда на Международната централа ФИБА Европа.

/ПловдивПрес

Още новини по темата

Димитър Главчев: Не виждам кой би ме убедил да променя състава на служебния кабинет

Тошко Йорданов: Кабинетът „Главчев” е на ПП-ДБ и Христо Иванов

Костадин Костадинов: Добре балансиран кабинет между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС

Томислав Дончев: В служебния кабинет няма членове на ГЕРБ

Президентът Радев: Изборите ще бъдат „2 в 1“ на 9 юни

Йордан Цонев: ДПС уважава избора на Димитър Главчев

Кирил Петков: Изборът на Калин Стоянов за служебен министър е абсолютна наглост

Главчев представи пред президента министрите на служебното правителство

 

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Дондукова или Вазова да се казва градската градина зад Природонаучния музей, обновена с близо 5 млн. лева?

  • Вазова градина е най-правилното наименование. Иван Вазов е живял на съседната улица, тук е написал едни от най-забележителните си произведения. Хората са се стичали под балкона, за да го приветстват 37%
  • Както я знаят пловдивчани от създаването ѝ – Дондукавата градина. Хората са я кръстили така, защото е създадена по време на привременното управление и по препоръка на княз Александър Дондуков-Корсаков 30%
  • Не ме интересува. Нека си остане както досега без официално име – Градската градина 18%
  • Референдум. Това е най-справедливото решение. 8%
  • Капитан Бураго – Освободителя на Пловдив. Неговият паметник също е в тази градина и всяка година Пловдив му отдава почит на 16 януари, когато Бураго с отряд драгуни форсира Марица и освобождава града. 7%

Начална дата: 24.04.2024 @ 19:09 | Крайна дата: 24.05.2024 @ 19:09

Зареждане ... Зареждане ...