Новини от Пловдив » Бизнес » Близо 600 хил. лева санкция за Пловдив за ремонта на СУ „Любен Каравелов“
Бизнес Пловдив Пловдив Важно

Близо 600 хил. лева санкция за Пловдив за ремонта на СУ „Любен Каравелов“

Близо 600 хил. лева ще трябва да върне Община Пловдив на Европа заради просрочие на ремонта на СУ „Любен Каравелов“, рещи Административният съд в Пловдив. Сумата представлява финансова корекция от 25% от стойността на верифицираната и платена безвъзмездна финансова помощ. Санкцията е наложена от ръководителя на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014-2020.

Според Управляващия орган корекцията от 568 983,04 лв. е наложена заради това, че ремонтът на училището е продължил година и половина, а по договор софийската фирма „НСК“ е посочила срок на изпълнение 120 дни.

Според юристите на община Пловдив, срокът започва от откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, което е на дата 24.02.2020 г. За краен срок се счита предаването на строежа от изпълнителя на възложителя с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа без забележки или ако са идентифицирани такива – до подписване на протокол, въз основа на който възложителят приема отстранените забележки. В случая строежът е приет без забележки с констативен Акт образец 15 за установяване годността за приемането му от дата 09.09.2021 г.

В хода на изпълнение на проекта строителството е спирано няколко пъти. Първият път – за 54 дни – от 20.03.2020 г. до 13.05.2020 г. заради извънредното положение в страната поради пандемията от ковид-19. Вторият път от 15.07.2020 г. до 20.11.2020 г. поради законосъобразно спиране за период от 128 дни поради необходимост от промени по см. на чл.154 ЗУТ. След това от 01.12.2020 г. до 18.02.2021 г., поради законосъобразно спиране предвид лоши метеорологични условия за период от 79 дни.

Прекъсване е имало от 19.02.2021г. до 23.08.2021г., т. е. за 185 дни, на основание писмо от изпълнителя, с което е поискано временно спиране на строителните дейности поради възникнали затруднения, свързани с епидемичната обстановка в страната, трудности в придвижването поради ограничения, свързани с ковид-19, наличието на хронични заболявания при част от работниците, което налага ограничаване на контактите им; трудности при доставките на материали, включително от чужбина и др. и във връзка с обявяване на извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 на МС от 14.05.2020г. и последващите му изменения в тази връзка. За спирането в този период е съставен и подписан Акт образец 10 – за установяване състоянието на строежа.

Според Община Пловдив, изчислявайки календарните дни за периода 24.02.2020 г. – 09.09.2021 г. и изваждайки от тях дните, в които строителството е било законосъобразно спряно, следва, че строителството е изпълнено за 117 дни – изцяло в съответствие с документацията от обществената поръчка и с договора за изпълнение.

Жалбоподателят смята, че са неверни твърденията на УО за незаконосъобразно спиране на строителството за периода от 19.02.2021г. до 23.08.2021г., тъй като обявяването на извънредна епидемична обстановка като следствие от извънредното положение в РБ, ограниченията в придвижването, мерките за неразпостранение на вируса, пропусквателния режим при пътуване, ограничения брой хора, ползващи едно превозно средство, не са факти и обстоятелства, изискващи доказване. Позовава се на тълкувателно решение на СЕС от 7 декември 2023 г., касаещо „Непредвидени обстоятелства“, възникнали след сключване на договора, правещи невъзможно изпълнението на поетите условия. Посочва, че пандемията от ковид-19 е именно такова непредвидено обстоятелство.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР твърди, че закъснението при изпълнение предмета на договора, което не е било санкционирано от бенефициента, се определя за съществено изменение на договора.

Решението на Административният съд в Пловдив не е окончателно и Община Пловдив може да обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок./ПП

ПИМК БИЛД

Коментари

Коментари

InchevBorislav
PIMK BUILD
БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП
38-Истории-за-началото-на-планинарството-в-България

Архив по дни

Архив по седмици

Архив по месеци

Архив по години

Категории

Времето

Дондукова или Вазова да се казва градската градина зад Природонаучния музей, обновена с близо 5 млн. лева?

  • Вазова градина е най-правилното наименование. Иван Вазов е живял на съседната улица, тук е написал едни от най-забележителните си произведения. Хората са се стичали под балкона, за да го приветстват 37%
  • Както я знаят пловдивчани от създаването ѝ – Дондукавата градина. Хората са я кръстили така, защото е създадена по време на привременното управление и по препоръка на княз Александър Дондуков-Корсаков 30%
  • Не ме интересува. Нека си остане както досега без официално име – Градската градина 18%
  • Референдум. Това е най-справедливото решение. 8%
  • Капитан Бураго – Освободителя на Пловдив. Неговият паметник също е в тази градина и всяка година Пловдив му отдава почит на 16 януари, когато Бураго с отряд драгуни форсира Марица и освобождава града. 7%

Начална дата: 24.04.2024 @ 19:09 | Крайна дата: 24.05.2024 @ 19:09

Зареждане ... Зареждане ...